Steidl Stefan

Tomy zbiorowe:

Möller Sebastian (afiliacja? - ), Ney Herman (afiliacja? - ), Mobius Bernd (afiliacja? - ), Nöth Elmar (afiliacja? - ), Steidl Stefan (afiliacja? - )
INTERSPEECH 2015
ISCA Archive
język: angielski
Dresden 2015
ISBN: 978-1-5108-1790-6