Giallelis Nikolaos

Artykuły w tomach zbiorowych:

Giallelis Nikolaos (afiliacja? - tak)
Remarks on Prince Constantine Ypsilantis’ Correspondence in the Czartoryski Library in Cracow
Redaktorzy: Tuszyńska Krystyna
Miscellanea Novograeca Posnaniensia. Monografia jubileuszowa z okazji dziesięciolecia Zakładu Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa UAM
numery strony: 61-75, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-232-2948-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie