Waśniewska Agnieszka

Artykuły w tomach zbiorowych:

Zagrodnicka Małgorzata (afiliacja? - tak), Waśniewska Agnieszka (afiliacja? - tak)
Akustyczna analiza mowy osób z afazją motoryczną
Redaktorzy: Kuczera Marcin
Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców
numery strony: 384-389, rok wydania: 2015
Creativetime
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63058-47-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 106
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Wpływ Młodych Naukowców VII
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-01-18
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-01-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Wrocław
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: