Chudak Sebastian

Artykuły w czasopismach:

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
O stereotypach... mit der Maus
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 48-49
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Filmtipps zum Thema „Stereotyp"... czyli film jako impuls do refleksji o stereotypach
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 4-6
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Polska = Chopin, Mickiewicz i Solidarność? ... czyli dlaczego i jak rozmawiać o (auto)stereotypach na lekcjach języków obcych
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 27-37
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Kunstwerk als Sprech- und Schreibanlass?... czyli o sposobach intensyfikacji treningu sprawności mówienia i pisania
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 2
numery stron: 25-34
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Graffiti – Kunst oder keine Kunst? Das ist hier die Frage! ... czyli podyskutujmy w języku obcym na trudne tematy
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 2
numery stron: 4-14
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Pierwsze lekcje języka niemieckiego... mit der Maus
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 3
numery stron: 49-50
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Wie viel Deutsch kann ich schon?... czyli jak efektywnie podnieść poziom motywacji uczniów poczatkujących
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 3
numery stron: 4-18
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
... mit der Maus
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 2
numery stron: 48-49
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak), Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Gesichter des Deutschen in Lehr- und Lernmaterialien für Deutsch als Fremdsprache
Studia Germanica Gedanensia
ISSN/eISSN: 1230-6045
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 35
numery stron: 196-212
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Miejsca pamięci narodowej w nauczaniu języków obcych: Cele i sposoby łączenia aktywności poznawczych uczniów z przeżyciami emocjonalnymi
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 12
numery stron: 35-46
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,97
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
„Dufte”… czyli krótka historia z pewngo kraju, którego już nie ma, z aromatem kawy w tle
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 28-41
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,71
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
„Hans im Glück”… czyli dlaczego i jak zrobić z bajki historyjkę obrazkową lub przedstawienie teatralne
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 4-12
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,37
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Geschichte(n) mit der Maus... czyli o stronach internetowych na których znajdziemy opowiadania, bajki oraz informacje o historii krajów niemieckojęzycznych
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 49-50
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
In der Fahrschule... czyli lekcja o zasadach ruchu drogowego
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 2
numery stron: 4-12
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,38
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Unterwegs mit der Maus... czyli o stronach internetowych, na których znajdziemy informacje o środkach transportu itp
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 2
numery stron: 48-48
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,07
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Das bunte WG-Leben … czyli „student/ studentka szuka pokoju…”
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 3
numery stron: 13-19
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,39
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Auf Wohnungssuche mit der Maus... czyli o tym, jak za pomocą odpowiednich zadań rozwijać kompetencję medialną i interkulturową uczniów
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): _
zeszyt (numer): 3
numery stron: 48-50
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,21
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Heiser, Jan Christoph: Interkulturelles Lernen. Eine pädagogische Grundlegung. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann GmbH, 2015
InfoDaF Informationen Deutsch als Fremdsprache
ISSN/eISSN: 2511-0853
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 2/3
numery stron: 227-230
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Geschichte erleben im DaF-Unterricht – aber wie? Zu den Zielen und Möglichkeiten der Förderung von Erinnerungserlebnissen durch den Einsatz von Filmen (am Beispiel des Kurzspielfilms „Spielzeugland
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 42
zeszyt (numer): 2
numery stron: 133-151
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Feiertage international... czyli o tym, co świętuje się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach UE
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 4
numery stron: 4-13
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,41
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Feiern international mit der Maus... czyli o stronach WWW poświęconych różnego rodzaju świętom w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach UE
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 4
numery stron: 48-49
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Rettet die Wälder! ... czyli o tym, jak zmotywować uczniów do zaangażowania się w działalność proekologiczną
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 4-14
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,45
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Umweltschutz im Alltag... mit der Maus... czyli o serwisach internetowych poświęconych ekologii w życiu codziennym
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 47-49
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,19
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Hauptstädtequartett... czyli jak nauczyć się czegoś o stolicach krajów niemieckojęzycznych bawiąc się
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 2
numery stron: 14-23
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,39
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Durch Berlin, Wien, Bern und Vaduz... mit der Maus ... czyli o serwisach internetowych poświęconych stolicom krajów niemieckojęzycznych
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 2
numery stron: 55-57
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,09
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Zu Besuch in der Hauptstadt der Alpen... czyli spacer po Innsbrucku od stacji do stacji
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 3
numery stron: 38-54
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,71
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Durch Österreich und die Schweiz... mit der Maus czyli o serwisach internetowych poświęconych Republice Austrii i Federacji Szwajcarskiej
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 3
numery stron: 55-56
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Grammatik lernen mit Strategie und Humor... czyli o strategiach uczenia się gramatyki wykorzystujących zabawne skojarzenia, historyjki, rymy i piosenki
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 4
numery stron: 4-23
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,09
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Kompetencja medialna uczniów i nauczycieli języków obcych jako czynnik wpływający na poziom ich kompetencji interkulturowej
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 40
zeszyt (numer): 2
numery stron: 219-236
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,05
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Training des Hör-Seh-Verstehens im Zeitalter der Omnimedialität des Fremdsprachenunterrichts (Überlegungen zur Qualität von Hör-Seh-Textdidaktisierungen)
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 40
zeszyt (numer): 2
numery stron: 47-62
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.14746/gl.2013.40.2.4
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,02
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
’Das grenzenlose Haus’ … propozycja wykorzystania filmu niemego na lekcji języka obcego” Sebastian
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 10-18
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,38
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
’The Piano’… czyli malowany muzyką film animowany jako impuls do kreatywnego pisania i mówienia na lekcji języka obcego
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 19-25
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
’Die Kunst des Spickens’… czyli film, który powinien obejrzeć każdy uczeń i nauczyciel
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 32-38
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,34
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Filmtipps von der Maus… czyli o serwisach internetowych poświęconych tematyce filmowej
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 39-41
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Man ist, was man isst … czyli rozmawiamy o zdrowym odżywianiu się
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 2
numery stron: 34-44
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,41
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Über Gesundheit mit der Maus… czyli o serwisach internetowych poświęconych zdrowemu odżywianiu się, higienie, uzależnieniom i niepełnosprawności
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 2
numery stron: 56-57
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Aktuelle Sportereignisse in deiner Umgebung… czyli film ‘Kiel bewegt sich. Kiel lebt. Kiel führt’ jako bodziec do rozmowy o lokalnych wydarzeniach sportowych
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 3
numery stron: 4-13
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,44
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Aktuelle Sportereignisse... mit der Maus… czyli o tym, jak z sukcesem przeprowadzić WebQuest na tematy sportowe
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 3
numery stron: 39-41
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,31
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Rok 2013 – rokiem Ryszarda Wagnera ... czyli o tym, jak wprowadzić uczniów w świat niemieckiej opery romantycznej
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 4
numery stron: 45-53
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,48
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Musik mit der Maus ... czyli o tym, jak wykorzystać na lekcji (klasyczne) utwory muzyczne
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 4
numery stron: 54-57
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,40
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Was ist dein Traumberuf? ... czyli kilka słów o tym, jak osiągnąć sukces w swoim wymarzonym zawodzie
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 5
numery stron: 34-46
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,53
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Berwufswahl und Berufsausbildung mit der Maus... czyli o tym, jak z pomocą internetu dodkonać wyboru zawodu
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 5
numery stron: 47-49
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,45
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Sich glücklich kaufen – Geht das? ... czyli o objawach skutkach i terapii uzależnienia od zakupów
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 6
numery stron: 38-46
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,44
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Menschliche Süchte... mit der Maus... czyli czego można dowiedzieć się z Internetu o narkomanii, nikotynizmie, alkoholizmie i innych uzależnieniach
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
ISSN/eISSN: 1896-5849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 6
numery stron: 48-50
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Eigenkulturelle Reflexion im Fremdsprachenunterricht. Zur Stellung und zu den Möglichkeiten der Bewusstmachung eigenkultureller Prägungen der Fremdsprachenlernenden im Kontext der Förderung ihrer interkulturellen Kompetenz
Studia Germanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2467
DOI czasopisma: 10.14746/sgp
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 33
numery stron: 13-27
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.14746/sgp.2013.33.02
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,95
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak), Nardi Antonella (afiliacja? - nie)
Dimensionen der Authentizität im DaF- und DaZ-Unterricht
Redaktorzy: Chudak Sebastian, Drumbl Hans , Nardi Antonella , Zanin Renata
IDT 2013. Band 6. Sektionen F2, F3, F4. Medien in Kommunikation und Unterricht
numery strony: 39-53, rok wydania: 2016
Bozen-Bolzano University Press
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-88-6046-089-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,75
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Lehrer: Deutsch von Innen – Deutsch von Außen
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-07-29
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-08-03
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Włochy, Bolzano
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak), Nardi Antonella (afiliacja? - nie)
Einleitung
Redaktorzy: Chudak Sebastian, Drumbl Hans , Nardi Antonella , Zanin Renata
IDT 2013. Band 6. Sektionen F2, F3, F4. Medien in Kommunikation und Unterricht
numery strony: 33-37, rok wydania: 2016
Bozen-Bolzano University Press
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-88-6046-089-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,2
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Lehrer: Deutsch von Innen – Deutsch von Außen
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-07-29
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-08-03
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Włochy, Bolzano
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Ogród działkowy jako polsko-niemieckie miejsca pamięci narodowej? Film jako bodziec do refleksji na temat tego, co wspólne, oddzielne i paralelne
Redaktorzy: Jaroszewska Anna , Karpeta-Peć Beata, Smuk Maciej, Sobańska-Jędrych Joanna ,
Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania
numery strony: 233-250, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 83-88012-12-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Zum Deutschlandbild in polnischen DaF-Lehrwerken nach der Wende
Redaktorzy: Tichy Ellen , Ilse Viktoria
Deutsch in Mittelosteuropa nach 1989 : 25 Jahre Germanistikstudiengänge, Deutschlehrerausbildung, DaF-Lehrwerke und DaF-Unterricht
numery strony: 83-97, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-65080-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Arbeit mit Filmuntertiteln im Unterricht DaF – Ein Beitrag zur Heranführung an autonomes Lernen?
Redaktorzy: Mackus Nicole , Möhring Jupp
Wege für Bildung, Beruf und Gesellschaft – mit Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
numery strony: 333-351, rok wydania: 2014
Universitätsverlag
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-86395-111-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: LeipZIG WEGE öffnen für Bildung, Beruf und Gesellschaft - mit Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2011-06-16
Data zakończenia konferencji naukowej: 2011-06-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Lipsk
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Fremdsprachenunterricht in Polen – medial, multimedial, ... omnimedial? Überlegungen zum aktuellen Stand der Fachdiskussion um den Einsatz neuerer Informations- und Kommunikationstechnologien im Fremdsprachenunterricht im polnischen Kontext
Redaktorzy: Chudak Sebastian
Fremdsprachenunterricht – omnimedial?
numery strony: 13-32, rok wydania: 2013
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-62967-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak)
Körpersprache als Fremdsprache? Nonverbale Aspekte der Kommunikation als Gegenstand der Reflexion im kulturkontrastiv ausgerichteten Unterricht DaF im polnischen Kontext
Redaktorzy: Moosmüller Alois, Waibel Isabella
Wissenschaftsmobilität und interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext
numery strony: 144-157, rok wydania: 2013
Tectum Verlag
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-8288-3168-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Wissenschaftsmobilität und interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-04-20
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-04-21
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Monachium
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Tomy zbiorowe:

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak), Drumbl Hans (afiliacja? - nie), Nardi Antonella (afiliacja? - nie), Zanin Renata (afiliacja? - nie)
IDT 2013. Band 6. Sektionen F2, F3, F4. Medien in Kommunikation und Unterricht
Bozen-Bolzano University Press
język: niemiecki
Bozen 2016
ISBN: 978-88-6046-089-9

Chudak Sebastian (afiliacja? - )
Fremdsprachenunterricht – omnimedial?
Peter Lang
język: niemiecki
Seria: Posener Beiträge zur Germanistik
Frankfurt am Main 2013
ISBN: 978-3-631-62967-3