Kuźma Elżbieta

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kuźma Elżbieta (afiliacja? - tak)
Co może zaoferować biblioteka naukowa swoim czytelnikom w dobie wzrastającej komputeryzacji życia codziennego
Redaktorzy: Brzezińska - Stec Halina, Żochowska Jolanta
Biblioteki bez użytkowników? Diagnoza problemu
numery strony: 317-326, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7431-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 32
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji:
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 0000-00-00
Data zakończenia konferencji naukowej: 0000-00-00
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa:
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Kuźma Elżbieta (afiliacja? - tak)
Etyka zawodu bibliotekarza a etyczność w awansowaniu pracowników bibliotek
Redaktorzy: Brzezińska - Stec Halina
Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja?
numery strony: 75-85, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7431-405-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-06-12
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-06-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Białystok
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: