Demenko Grażyna

Artykuły w czasopismach:

Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak)
Przegląd wybranych aspektów analizy prozodii mowy spontanicznej na potrzeby technologii mowy
Prace filologiczne
ISSN/eISSN: 0138-0567
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 66
numery stron: 271-298
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,78
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak)
Automatic Pitch Accent Annotation
Redaktorzy: Barnes Jon , Brugos Alejna , Shattuck-Hufnagel Stefanie , Veilleux Nanette
Speech Prosody 2016
numery strony: 74-78, rok wydania: 2016
(wydanie internetowe)
język artykułu: angielski
ISBN: 2333-2042 ISNN
DOI artykułu: 10.21437/SpeechProsody.2016
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Speech Prosody 2016
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-05-31
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-06-03
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: USA, Boston
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Jastrzębska Magdalena (afiliacja? - tak), Izdebski Krzysztof (afiliacja? - nie), Yan Yuling (afiliacja? - nie)
Visualizations by acoustics of voice stress. Is there an optical mucosal correlate based on HSDI
Redaktorzy: Izdebski Krzysztof, Yan Yuling, Ward Ronald R. , Cruz Raul M.
Normal and Abnormal Vocal Folds Kinematics: High Speed Digital Phonoscopy (HSDP), Optical Coherence Tomography (OCT) & Narrow Band Imaging (NBI®)
numery strony: 167-176, rok wydania: 2016
CreateSpace Independent Publishing Platform
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1532946097
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 19
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Wyroślak Piotr (afiliacja? - tak)
Speech Corpus Creation for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
Redaktorzy: Jokisch Oliver
Studientexte zur Sprachkommunikation - Proceedings of 27th Conference on Electronic Speech Signal Processing (ESSV)
numery strony: 183-190, rok wydania: 2016
TUDPress
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-95908-040-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: ESSV 2016 - 27th Conference on Electronic Speech Signal Processing
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-03-02
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-03-04
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Lipsk
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak)
Consistency of Prosodic Annotation of Spontaneous Speech for Technology Needs
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings of the 7th Language & Technology Conference
numery strony: 125-129, rok wydania: 2015
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-932640-3-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,64
objętość tomu zbiorowego: 65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 7th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-11-27
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-11-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak)
Semantyka intonacji
Redaktorzy: Danielewiczowa M., Bilińska J., Doboszyńska-Markiewicz K., Zaucha J.
Sens i brzmienie
numery strony: 15-32, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8090-032-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,2
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wiskirska-Woźnica Bożena (afiliacja? - nie), Wojnowski Waldemar (afiliacja? - nie), Obrębowski Andrzej (afiliacja? - nie), Pruszewicz Antoni (afiliacja? - nie), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak)
Walidacja polskich testów mowy utrudnionej
Redaktorzy: Hojan-Jezierska Dorota, Kubisz Leszek , Komar Dariusz
Biofizyka a medycyna
numery strony: 64-76, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7597-274-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 8,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Andreeva Bistra (afiliacja? - nie), Mobius Bernd (afiliacja? - nie), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Zimmerer Frank (afiliacja? - nie), Jügler Jeanin (afiliacja? - nie)
Linguistic Measures of Pitch Range in Slavic and Germanic Languages
Redaktorzy: Möller Sebastian, Ney Herman, Mobius Bernd, Nöth Elmar,
INTERSPEECH 2015
numery strony: 968-972, rok wydania: 2015
ISCA Archive
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-5108-1790-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 576
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: INTERSPEECH 2015 - 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-09-06
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-09-10
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Drezno
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: tak

Andreeva Bistra (afiliacja? - nie), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Wolska Magdalena (afiliacja? - nie), Mobius Bernd (afiliacja? - nie), ... ... (afiliacja? - nie), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak)
Comparison of Pitch Range and Pitch Variation in Slavic and Germanic Languages
Redaktorzy: Campbell Nick, Gibbon Dafydd, Hirst Daniel
Proceedings of the 7th Speech Prosody Conference
numery strony: 776-780, rok wydania: 2014
International Speech Communication Association
język artykułu: angielski
ISBN: 2333-2042 ISSN
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 132
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 7th Speech Prosody Conference
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-05-20
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-05-23
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Irlandia, Dublin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Andreeva Bistra (afiliacja? - nie), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Mobius Bernd (afiliacja? - nie), Zimmerer Frank (afiliacja? - nie), Jügler Jeanin (afiliacja? - nie), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak)
Differences of Pitch Profiles in Germanic and Slavic Languages
Redaktorzy: Hess Wolfgang
INTERSPEECH-2014
numery strony: 1307-1311, rok wydania: 2014
ISCA Archive
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-319-15556-
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: INTERSPEECH 2014: 15th Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-09-14
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-09-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Singapur, Singapur
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Mobius Bernd (afiliacja? - nie), Andreeva Bistra (afiliacja? - nie)
Analysis of pitch profiles in Germanic and Slavic languages
Redaktorzy: European Acoustics Association EAA
Proceedings of Forum Acusticum
numery strony: 7-12, rok wydania: 2014
EAA – European Acoustics Association
język artykułu: angielski
ISBN: 0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,1
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Forum Acusticum 2014
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-09-07
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-09-12
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Kraków
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak), Izdebski Krzysztof (afiliacja? - nie), Yan Yuling (afiliacja? - nie)
Variability of voice fundamental frequency in speech under stress
Redaktorzy: Hirst Daniel, Bigi Brigitte
Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody (TRASP)
numery strony: 90-95, rok wydania: 2013
Laboratoire Parole et Langage (LPL)
język artykułu: angielski
ISBN: 978-2-7466-6443-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,89
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody (TRASP)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-08-30
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-08-30
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Francja, Aix-en-Provence
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Książki autorskie:

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak)
Korpusowe badania języka mówionego
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7837-043-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 22