Bachan Jolanta

Artykuły w czasopismach:

Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak)
Przegląd wybranych aspektów analizy prozodii mowy spontanicznej na potrzeby technologii mowy
Prace filologiczne
ISSN/eISSN: 0138-0567
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 66
numery stron: 271-298
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,78
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Gibbon Dafydd (afiliacja? - nie), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak)
Duration and speed of speech events: a selection of methods
Lingua Posnaniensis
ISSN/eISSN: 2083-6090
DOI czasopisma: 10.2478/linpo
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 1
numery stron: 59-84
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.2478/linpo-2014-0004
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,88
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak)
Polish rhythmic database – new resources for speech timing and rhythm analysis
Redaktorzy: Calzolari Nicoletta, Choukri Khalid, Declerck Thierry, Goggi Sara , , Piperidis Stelios
LREC 2016, Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation
numery strony: 4678-4683, rok wydania: 2016
European Language Resources Association (ELRA)
język artykułu: angielski
ISBN: 978-2-9517408-9-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,66
objętość tomu zbiorowego: 447
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: LREC 2016, Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-05-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-05-28
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Słowenia, Portorož
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Wyroślak Piotr (afiliacja? - tak)
Speech Corpus Creation for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
Redaktorzy: Jokisch Oliver
Studientexte zur Sprachkommunikation - Proceedings of 27th Conference on Electronic Speech Signal Processing (ESSV)
numery strony: 183-190, rok wydania: 2016
TUDPress
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-95908-040-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: ESSV 2016 - 27th Conference on Electronic Speech Signal Processing
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-03-02
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-03-04
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Lipsk
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak)
Consistency of Prosodic Annotation of Spontaneous Speech for Technology Needs
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings of the 7th Language & Technology Conference
numery strony: 125-129, rok wydania: 2015
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-932640-3-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,64
objętość tomu zbiorowego: 65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 7th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-11-27
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-11-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Bachan Jolanta (afiliacja? - tak)
Dopasowanie rozmówców w dialogu w sytuacji stresowej
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 23-35, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,69
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie