Kołaczek Natalia

Artykuły w czasopismach:

Kołaczek Natalia (afiliacja? - tak)
Sammansättningar i Språkrådets nyordslistor: produktivitet och förståelighet
Folia Scandinavica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1230-4786
DOI czasopisma: 10.1515/fsp
język szwedzki
tom (rocznik): 17
zeszyt (numer): 1
numery stron: 4-18
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.1515/fsp-2015-0009
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kołaczek Natalia (afiliacja? - tak)
Muminord och andra sammansättningar. En jämförande analys av sammansatta egennamn i Tove Janssons muminböcker och deras polska ekvivalenter
Redaktorzy: Skrzypek Dominika, Niewiarowska-Rasmussen Ewa, Zborowski Piotr, Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Svenskan i Poznań. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik
numery strony: 61-66, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: szwedzki
ISBN: 978-82-232-3028-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 16,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kołaczek Natalia (afiliacja? - tak)
Mumintrollet i inni - Analiza porównawcza złożeniowych nazw własnych w serii książek Tove Jansson o Muminkach oraz w ich polskich przekładach”
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz,
Język w Poznaniu 5
numery strony: 83-96, rok wydania: 2015
Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65483-07-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji:
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 0000-00-00
Data zakończenia konferencji naukowej: 0000-00-00
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa:
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Kołaczek Natalia (afiliacja? - tak)
Produktywne i zrozumiałe? O złożeniach z list nowych słów Rady Języka Szwedzkiego
Redaktorzy: Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 6
numery strony: 97-109, rok wydania: 2015
Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65483-08-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,55
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji:
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 0000-00-00
Data zakończenia konferencji naukowej: 0000-00-00
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa:
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: