Oleśkowicz-Popiel Magdalena

Artykuły w czasopismach:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak), Karpiński Maciej (afiliacja? - tak)
Paralingua – a new speech corpus for the studies of paralinguistic features.
Procedia – Social and Behavioral Science
ISSN/eISSN: 1877-0428
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 95
numery stron: 48-58
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.1016/j.sbspro.2013.10.621
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 5th International Conference on Corpus Linguistics (CILC2013)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-03-14
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-03-16
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Hiszpania, Alicante
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: taktak

Artykuły w tomach zbiorowych:

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak)
Automatic Pitch Accent Annotation
Redaktorzy: Barnes Jon , Brugos Alejna , Shattuck-Hufnagel Stefanie , Veilleux Nanette
Speech Prosody 2016
numery strony: 74-78, rok wydania: 2016
(wydanie internetowe)
język artykułu: angielski
ISBN: 2333-2042 ISNN
DOI artykułu: 10.21437/SpeechProsody.2016
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Speech Prosody 2016
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-05-31
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-06-03
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: USA, Boston
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak), Owsianny Mariusz (afiliacja? - tak)
Perception of polish neutral and affective speech by native and non-native listeners
Redaktorzy: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 The Scottish Consortium
Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, rok wydania: 2015
University of Glasgow
język artykułu: angielski
ISBN: 978-0-85261-941-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 480
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 18th International Congresses of Phonetic Sciences
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-08-10
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-08-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Wielka Brytania, Glasgow
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Andreeva Bistra (afiliacja? - nie), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Wolska Magdalena (afiliacja? - nie), Mobius Bernd (afiliacja? - nie), ... ... (afiliacja? - nie), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak)
Comparison of Pitch Range and Pitch Variation in Slavic and Germanic Languages
Redaktorzy: Campbell Nick, Gibbon Dafydd, Hirst Daniel
Proceedings of the 7th Speech Prosody Conference
numery strony: 776-780, rok wydania: 2014
International Speech Communication Association
język artykułu: angielski
ISBN: 2333-2042 ISSN
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 132
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 7th Speech Prosody Conference
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-05-20
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-05-23
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Irlandia, Dublin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Andreeva Bistra (afiliacja? - nie), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Mobius Bernd (afiliacja? - nie), Zimmerer Frank (afiliacja? - nie), Jügler Jeanin (afiliacja? - nie), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak)
Differences of Pitch Profiles in Germanic and Slavic Languages
Redaktorzy: Hess Wolfgang
INTERSPEECH-2014
numery strony: 1307-1311, rok wydania: 2014
ISCA Archive
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-319-15556-
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: INTERSPEECH 2014: 15th Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-09-14
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-09-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Singapur, Singapur
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak), Izdebski Krzysztof (afiliacja? - nie), Yan Yuling (afiliacja? - nie)
Variability of voice fundamental frequency in speech under stress
Redaktorzy: Hirst Daniel, Bigi Brigitte
Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody (TRASP)
numery strony: 90-95, rok wydania: 2013
Laboratoire Parole et Langage (LPL)
język artykułu: angielski
ISBN: 978-2-7466-6443-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,89
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody (TRASP)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-08-30
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-08-30
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Francja, Aix-en-Provence
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: