Karmińska Eliza

Artykuły w czasopismach:

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
O konieczności polskiego przekładu pierwszego wydania „Baśni dla dzieci i dla domu” braci Grimm z lat 1812 i 1815
Rocznik Przekładoznawczy
ISSN/eISSN: 1896-4362
DOI czasopisma: 10.12775/RP
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 11
numery stron: 77-92
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Przedwojenna seria translatorska Tajemniczego dziecka E. T. A. Hoffmanna
Przekładaniec
ISSN/eISSN: 1425-6851
DOI czasopisma: 10.4467/16891864PC
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 32
numery stron: 45-67
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 978-83-233-4207-6
objętość w arkuszach wydawniczych: 2,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Wiedergabe von Personennamen in der gegenwärtigen polnischen Übersetzung der „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm
Namenkundliche Informationen
ISSN/eISSN: 0943-0849
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 107/108
numery stron: 0-0
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Polska seria przekładowa „Dziadka do Orzechów i Króla Myszy” E. T. A. Hoffmanna
Studia interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
ISSN/eISSN: 1898-4215
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 8
numery stron: 56-87
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Baśnie braci Grimm a język przekładu
Polonistyka
ISSN/eISSN: 0551-3707
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 5
numery stron: 43-50
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,51
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Polskie adaptacje Dziadka do Orzechów i Króla Myszy E. T. A. Hoffmanna
Przekładaniec
ISSN/eISSN: 1425-6851
DOI czasopisma: 10.4467/16891864PC
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 27
numery stron: 91-115
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.4467/16891864PC.13.005.1287
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
„Niebieska broda”, czyli dlaczego nie należy tłumaczyć baśni braci Grimm z języka rosyjskiego
Język, Komunikacja, Informacja
ISSN/eISSN: 1896-9585
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 8
numery stron: 58-77
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Przekład literacki a światopogląd tłumacza. Der Sandmann E. T. A. Hoffmanna w przekładzie Antoniego Langego
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena, Ciepielewska-Kaczmarek Luiza, Urban Anna
Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-3149-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,15
objętość tomu zbiorowego: 9,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy początek
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-10-16
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-10-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Kinder- und Hausmärchen in Polen. Übersetzung oder Bearbeitung?
Redaktorzy: Brinker-von der Heyde Claudia, Ehrhardt Holger, Ewers Hans-Heino, Inder Annekatrin
Märchen, Mythen und Moderne. 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Kongressband
numery strony: 341-357, rok wydania: 2015
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-64454-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 45
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Międzynarodowy Kongres w Kassel „Märchen-Mythos-Moderne”
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-12-16
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-12-20
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Kassel
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Das Märchen „Rumpelstilzchen” (KHM 55) in polnischen Übersetzungen. Eine Fallstudie zur Rezeption der „Kinder- und Hausmärchen“ in Polen
Redaktorzy: Biaduń-Grabarek Hanna, Firyn Sylwia
Aspekte der philologischen Forschung von Jacob Grimm und der Märchenübersetzung ins Polnische
numery strony: 135-144, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-64638-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,4
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Grimm’s Children’s and Household Tales in Polish translations – a voice of a translator
Redaktorzy: Skibińska Elżbieta, Heydel Magda, Paprocka Natalia
La voix du traducteur à l, rok wydania: 2014
Emerald Group Publishing Limited
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-631-64454-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja „La voix du traducteur à l’école/The Voice of Translator at School”
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-04-26
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-04-27
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Wrocław
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Geneza baśni braci Grimm a ich przekład na język polski
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 105-115, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Wer hat Angst vor den Brüdern Grimm? Zur Geschichte und Gegenwart der Kinder- und Hausmärchen in Polen
Redaktorzy: Pecher Claudia
Märchen –(k)ein romantischer Mythos
numery strony: 249-266, rok wydania: 2013
Schneider Verlag
język artykułu: niemiecki
ISBN: 9783834012579
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie