Szczepaniak-Kozak Anna

Artykuły w czasopismach:

Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Insights into language teacher awareness with reference to the concept of self-marginalization and empowerment in the use of a foreign language
Porta Linguarum
ISSN/eISSN: 1697-7467
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 25
numery stron: 147-161
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Polityczna poprawność dyskursu edukacyjnego: rola nauczyciela języka obcego w przeciwdziałaniu mowie nienawiści
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 47
numery stron: 53-66
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Konferencja Polskiego Towarzystwa Neogilologicznego
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-09-08
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-09-10
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Warszawa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia (afiliacja? - tak), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Jaszczyk-Grzyb Magdalena (afiliacja? - tak)
Hate speech: an attempt to disperse terminological ambiguities
Voci
ISSN/eISSN: 1827-5095
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 13
numery stron: 13-28
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Impoliteness in interlanguage requests of EFL learners in Poland
Linguistica Copernicana
ISSN/eISSN: 2080-1068
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 13
numery stron: 319-334
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.12775/LinCop.2016.001
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Developmental trends in requests rendered by EFL speakers in Poland
Konińskie Studia Językowe
ISSN/eISSN: 2353-5148
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 4
numery stron: 491-512
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Classroom oriented research
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-10-12
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-10-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Konin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia (afiliacja? - tak), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Rozwijanie kompetencji medialnej wśród przyszłych nauczycieli języków obcych w ramach pracy w tandemie elektronicznym. Projekt polsko-niemiecki
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 42
zeszyt (numer): 2
numery stron: 219-231
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Konferencja Polskiego Towarzystwa Neogilologicznego
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-09-07
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-09-09
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Gdańsk
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Kłodnicka Natalia (afiliacja? - nie), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Culture shock in the narrative approach: A portrait of two Britons living in Poland
Forum Filologiczne Ateneum
ISSN/eISSN: 2353-2912
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 1(3)
numery stron: 65-78
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
Language learning and identity: Positioning oneself as a language learner and user in the multilingual milieu
Oceánide
ISSN/eISSN: 1989-6328
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 6
numery stron: 0-0
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
Shifting the outer layers of language context to the front: developing pragmalinguistic and sociopragmatic awareness through languaging
Crossing Boundaries in Culture and Communication
ISSN/eISSN: 2248-2202
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 4
zeszyt (numer): 1
numery stron: 19-41
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Variability and Stability in Foreign and Second Language Learning Contexts, Editors: Ewa Piechurska-Kuciel, Liliana Piasecka.
Forum Filologiczne Ateneum
ISSN/eISSN: 2353-2912
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 1
zeszyt (numer): 1
numery stron: 171-176
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Interlanguage pragmatics of EFL advanced learners: Insights from a longitudinal study into the development of the speech act of request in the Polish context
Redaktorzy: Pawlak Mirosław
Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice
numery strony: 197-212, rok wydania: 2016
Springer Verlag
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-319-30371-0
DOI artykułu: 10.1007/978-3-319-30373-4_13
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Classroom oriented research: Reconciling theory and practice
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-10-14
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-10-16
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Konin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie)
Taming otherness through literature-based intercultural training: a case study
Redaktorzy: Andrzejewska Joanna
Das Fremde in interkulturellen Untersuchungen
numery strony: 147-166, rok wydania: 2015
CityDruck&Verlag Erfurt
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-939210-98-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Interlanguage pragmatics in academic English: Analysis of requests produced by EFL learners
Redaktorzy: Zabielska Magdalena, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna
Discourses in co(n)text. The many faces of specialised discourse
numery strony: 353-384, rok wydania: 2015
Cambridge Scholars
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-4438-7419-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 2
objętość tomu zbiorowego: 21
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Interlanguage pragmatics: A study into the acquisition of pragmatic competence in English as a foreign language context
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
Kultur - Kommunikation - Kreativität - Reflexivität : Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht
numery strony: 59-76, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-631-64488-1
DOI artykułu: 10.3726/978-3-653-03339-7
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Interlanguage pragmatics of the speech act of request: A case study of EFL learners in the academic context
Redaktorzy: Floyd Alan
Proceedings of the 12th Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes
numery strony: 119-131, rok wydania: 2014
Galebook
język artykułu: angielski
ISBN: 978-84-940735-9-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: AELFE conference
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-09-05
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-09-07
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Hiszpania, A Coruña
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Languaging sojourner’s experience: Narrative accounts of learning a second language abroad
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited
numery strony: 130-156, rok wydania: 2014
Cambridge Scholars Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 14978144353415
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - ), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - ), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - )
Developing intercultural pragmatic competence in the classroom: selected theoretical and practical assumptions
Redaktorzy: Romanowski P.
Intercultural issues in the era of globalization
numery strony: 88-101, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe IKSI Uniwersytet Warszawski
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-64020-26-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Criteria for coursebook evaluation in view of effective development of Intercultural Communicative Competence
Redaktorzy: Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian
From classroom to workplace: advances in applied linguistics
numery strony: 71-90, rok wydania: 2013
PWZS im. St. Staszica
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-62617-23-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 10,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
From native speaker to intercultural speaker: An overview of fundamental concepts in foreign language teaching and learning
Redaktorzy: Николаева E. M.
Сборник научных трудов: Coвpeмeнный мир: проблемы и перспективы coциално-экономического развития
numery strony: 7-21, rok wydania: 2013
Poccийcкий Гocудаpcтвенный Торгово-Зкономический Университет
język artykułu: angielski
ISBN: 978-5-905039-19-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
The relation between linguistic proficiency and pragmatic appropriacy: A study of Polish learners of English as a foreign language
Redaktorzy: Headlandová Kalischová Irena, Nĕmec Martin
English as the lingua franca of the modern world: New challenges for academia.
numery strony: 39-54, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Uniwersytetu im. Masaryka
język artykułu: angielski
ISBN: 978-80-210-6592-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,56
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 5. międzynarodowa konferencja BCLSE English as a Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for the Academia
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-09-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-09-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Czechy, Brno
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Miejsce kompetencji pragmatycznej w nauczaniu języka obcego na przykładzie języka angielskiego
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 415-425, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Межъязыковая прагматика: от теории к педагогической практике
Redaktorzy: Багдасарьян Н.Г
Образ России в кросскультурной перспективе.
numery strony: 136-142, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Międzynarodowego Uniwersytetu Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka w Dubnej
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-5-89847-393-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Zabielska Magdalena (afiliacja? - ), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - ), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - )
Discourses in co(n)text. The many faces of specialised discourse
Cambridge Scholars
język: angielski
Newcastle upon Tyne, Wielka Br 2015
ISBN: 978-1-4438-7419-9

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - ), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - ), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - )
Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
język: angielski, francuski, polski, niemiecki
Piła 2014
ISBN: 978-83-62617-41-8

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia (afiliacja? - tak), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Kultur-Kommunikation-Kreativität-Reflexivität. Aktuelle Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht.
Peter Lang
język: niemiecki, angielski
Seria: Posener Beitrage zur Angewandten Linguistik
Frankfurt a.M. 2014
ISBN: 978-3-631-64488-1

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia (afiliacja? - tak), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - )
Kultur - Kommunikation - Kreativität - Reflexivität : Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht
Peter Lang
język: niemiecki, angielski
Seria: Posener Beiträge zur angewandten Linguistik
Frankfurt am Main 2014
ISBN: 978-3-631-64488-1

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - ), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - )
The creative potential of the word: from fiction to education
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
język: niemiecki, angielski
Seria: 0
Piła 2013
ISBN: 978-83-62617-22-7

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie)
The creative potential of the word: From fiction to education
PWZS im. St. Staszica
język: angielski, niemiecki
Piła 2013
ISBN: 978-83-62617-22-7