Kida Paweł

Artykuły w czasopismach:

Kida Paweł (afiliacja? - tak)
Determiners in Korean Language?
CEESOK Journal of Korean Studies
ISSN/eISSN: 2158-1665
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 16
numery stron: 61-69
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,45
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kida Paweł (afiliacja? - tak), Wierzbowski Tomasz (afiliacja? - nie)
How European Bison met Asian Tiger - the History and Current Status of Polish – Korean Relations
Redaktorzy: Kim Ji Sun, Haroon Haslina
Korea in Eastern Europe - Perceptions and Cultural Connections
numery strony: 66-82, rok wydania: 2015
Praesens Verlag
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-7069-0874-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,2036
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie