Świrkowski Andrzej

Artykuły w czasopismach:

Świrkowski Andrzej (afiliacja? - tak)
W kąpieli wszyscy są nadzy. Film Saitō Torajirō Pięciu panów z Tokio i demokratyzacja w kinie japońskim
Porównania
ISSN/eISSN: 1733-165X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 18
numery stron: 307-320
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,87
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Świrkowski Andrzej (afiliacja? - tak)
The Swordless Samurai. Jidai-geki Films in the Early Period of the Allied
Silva Iaponicarum
ISSN/eISSN: 1734-4328
DOI czasopisma: 10.14746/sijp
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 43/44/45/46
numery stron: 108-123
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Żeromska Estera (afiliacja? - tak), Świrkowski Andrzej (afiliacja? - tak)
Film japoński idzie na wojnę. Ustawa filmowa 1939 roku i jej wpływ na kinematografię Japonii
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 0
numery stron: 233-246
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Świrkowski Andrzej (afiliacja? - tak)
Ewolucja technik narracyjnych w prozie japońskiej od Meiji do Shōwa na przykładzie opowiadań Muzan (Kuroiwa Ruikō) i Binzume Jigoku (Yumeno Kyūsaku)
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej
Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością
numery strony: 361-374, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UMK
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-231-3520-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji