Przybysz Anna

Artykuły w czasopismach:

Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Elementy rytuału przejścia w „Innym” Jurija Mamlejewa. Prolegomena
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 41
numery stron: 203-212
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Deterytorializacja ciała versus podmiotowość. „Inny” Jurija Mamlejewa
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 6
numery stron: 207-217
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/kw.2016.6.16
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Tragičeskoe načalo v hudožestvennom mire povesti Borisa L’voviča Vasil’eva „Zavtra byla vojna”
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 40/1
numery stron: 49-56
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Symulakryczna rzeczywistość współczesnej Rosji oczami bohaterów "Innego" Jurija Mamlejewa
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 5
numery stron: 239-248
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Chałacińska Halina (afiliacja? - tak), Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Fenomen uprzedniości w kulturowej przestrzeni początku i końca. "Czerwony kogut leci wprost do nieba" Miodraga Bulatovicia i "Golgota" Czingiza Ajtmatowa
Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna, Polak Andrzej, Karwacka Monika
Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej
numery strony: 175-198, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7164-914-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,1
objętość tomu zbiorowego: 20,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Powieść „Inny” Jurija Mamlejewa wobec artystycznego poznania Fiodora Dostojewskiego
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
numery strony: 169-179, rok wydania: 2014
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-936654-4-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Dychotomia duszy Konstantego Lewina w świetle poszukiwań sensu życia. „Anna Karenina” Lwa Tołstoja
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
numery strony: 75-82, rok wydania: 2013
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-936654-4-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Problem podmiotowości ciała. "Inny" Jurija Mamlejewa i "Czerwony kogut leci wprost do nieba" Miodraga Bulatovicia w kluczu komplementarnej opozycji
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-3-8
DOI książki: 10.14746/9788394719838
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 14