Jakubowski Filip

Artykuły w czasopismach:

Jakubowski Filip (afiliacja? - tak)
James Barr, A Line in the Sand. Britain, France and the Struggle that Shaped the Middle East
Studia Azjatystyczne
ISSN/eISSN: 2449-5433
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 1
zeszyt (numer): 1
numery stron: 179-181
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1/8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jakubowski Filip (afiliacja? - tak)
Arabskie tłumaczenie dzieł Tolkiena
Redaktorzy: Kopeć Zbigniew
Tolkien – mit, historia, literatura. Esej i studia
numery strony: 187-204, rok wydania: 2016
Instytut Historii UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788363047931
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jakubowski Filip (afiliacja? - tak)
Polska bibliografia dzieł Tolkiena
Redaktorzy: Kopeć Zbigniew
Tolkien – mit, historia, literatura. Esej i studia
numery strony: 205-216, rok wydania: 2016
Instytut Historii UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788363047931
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jakubowski Filip (afiliacja? - tak)
Małżeństwo w Kordobie (VIII-XIII w.) świetle prawa muzułmańskiego. Teoria i praktyka
Redaktorzy: Żuchowska Arleta, Bałękowsk Krzysztof
Życie codzienne w antycznej i średniowiecznej Europie – wybrane zagadnienia
numery strony: 33-54, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o.
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65598-07-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Rutyna i pragmatyzm? Doświadczenie codzienności w antycznej i średniowiecznej Europie
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-12-04
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-12-05
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Lublin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Jakubowski Filip (afiliacja? - tak)
The Death and Burial of Al-Manṣūr – a Source Study
Redaktorzy: Sadykhova Arzu, Jakubowski Filip
Miscellanea Arabica Posnaniensia I
numery strony: 103-114, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Rys
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-65483-27-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 7,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Jakubowski Filip (afiliacja? - tak)
Évariste Lévi-Provençal (1894-1956)
Redaktorzy: Strzelczyk Jerzy
Mediewiści III
numery strony: 159-164, rok wydania: 2015
Instytut Historii UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63047-82-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Jakubowski Filip (afiliacja? - tak)
The Political Changes in Cordoba in the Years 1009-1031
Redaktorzy: Kowalczyk Ewelina J
Różne oblicza średniowiecza. Z interdyscyplinarnych badań nad historią i kulturą wieków
numery strony: 317-336, rok wydania: 2015
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Miłośników Średniowiecza UWr.
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-941871-0-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Międzynarodowe Interdyscyplinarne Spotkania Mediewistyczne
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-04-20
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-04-22
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Wrocław
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Jakubowski Filip (afiliacja? - tak)
Philip Khuri Hitti (1886-1978)
Redaktorzy: Strzelczyk Jerzy
Mediewiści II
numery strony: 45-52, rok wydania: 2013
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: polski
ISBN: 78-83-63047-24-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Jakubowski Filip (afiliacja? - tak)
Ramon Menendez Pidal (1869-1968)
Redaktorzy: Strzelczyk Jerzy
Mediewiści II
numery strony: 103-106, rok wydania: 2013
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: polski
ISBN: 78-83-63047-24-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,3
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Graczyk Agnieszka (afiliacja? - tak), Hamodi-Owczarczak Sylwia (afiliacja? - tak), Jakubowski Filip (afiliacja? - tak), Maśko Adrianna (afiliacja? - tak), Piątak Łukasz (afiliacja? - tak), Piątak Marta (afiliacja? - tak)
Język arabski: ćwiczenia gramatyczne. Poziom początkujący
Katedra Studiów Azjatyckich
Poznań 2015
ISBN: 978-83-927990-9-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 5,5

Hamodi-Owczarczak Sylwia (afiliacja? - tak), Jakubowski Filip (afiliacja? - tak), Klimiuk Maciej (afiliacja? - tak), Maśko Adrianna (afiliacja? - tak), Piątak Łukasz (afiliacja? - tak), Piątak Marta (afiliacja? - tak)
Współczesne społeczeństwo arabskie. Teksty i ćwiczenia
Katedra Studiów Azjatyckich
Poznań 2015
ISBN: 978-83-941594-0-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 9

Tomy zbiorowe:

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak), Jakubowski Filip (afiliacja? - tak)
Miscellanea Arabica Posnaniensia I
Wydawnictwo Rys
język: polski, angielski
Seria: 1
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65483-27-0