Sadykhova Arzu

Artykuły w czasopismach:

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak)
The rise of early Islamic modernism in Europe
Klio. žurnal dla učenyh
ISSN/eISSN: 2070-9773
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): t.120,nr 12
numery stron: 103-109
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak), Sadykhova Narmin (afiliacja? - nie)
Islamic Reformers in Western Europe: from the Glorious Past to an Uncertain Future. Statement of the Problem
Perspectives and Prospects
ISSN/eISSN: 2411-3417
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 4
numery stron: 71-87
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak)
Musulmane – neofity w Evropie: Murad Wilfrid Hofmann
Klio. žurnal dla učenyh
ISSN/eISSN: 2070-9773
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 21
zeszyt (numer): 10
numery stron: 71-75
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak)
Slučajnoe sowpadenie ili plagiat?
Nauka. Obščestwo. Oborona
ISSN/eISSN: 2311-1763
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 1
zeszyt (numer): 4
numery stron: 1-17
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak)
Arabic Linguistic Studies in Imperial Russia: an Historical Overview
Redaktorzy: Sadykhova Arzu, Jakubowski Filip
Miscellanea Arabica Posnaniensia I
numery strony: 125-135, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Rys
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-65483-27-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 7,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak)
Beginning and Development of Printing in Arabic (XVI–XIX)
Redaktorzy: Abbas Adnan, Maśko Adrianna
W kręgu zagadnień świata arabskiego
numery strony: 435-442, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-938868-3-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,45
objętość tomu zbiorowego: 26
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: IX Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-10-13
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-10-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak)
“Kalila wa-Dimna” in Russian Literature
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej
Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością
numery strony: 99-107, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UMK
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-231-3520-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Orient w literaturze, Literatura w oriencie. Między tradycją a współczesnością
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-03-19
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-03-20
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Toruń
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak), Sadykhova Narmin (afiliacja? - nie)
Islamizm (politiczeskij islam) w kontiekstie socyalno-politiczeskich processow: transformacyja tiermina Rossija i strany Wostoka: wiektory wzaimodiejstwija i sotrudniczestwa.Matieriały mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konfieriencyi
Redaktorzy: Lavrentiev Serguej N
Rossija i strany Wostoka: wiektory wzaimodiejstwija i sotrudniczestwa.Matieriały mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konfieriencyi oj konfieriencyi
numery strony: 392-396, rok wydania: 2014
Guillem
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-5-88185-222-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Russia and the Countries of the East: Vectors of Interaction and Cooperation
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-12-04
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-12-04
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Rosja, Ufa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak)
Issues of Ethnical and Confessional Relations and The Solutions in the Islamic Journalism in Western Europe
Redaktorzy: Brylev Denis
Islam in Multicultural World. Modern Islamic Movements and Ways of Reproducing of Islamic Ideology in Informational Space
numery strony: 291-296, rok wydania: 2014
Kazan Federal University
język artykułu: arabski
ISBN: 978-5-00019-181-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,4
objętość tomu zbiorowego: 28,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Islam in Multicultural World. Modern Islamic Movements and Ways of Reproducing of Islamic Ideology in Informational Space
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-11-00
Data zakończenia konferencji naukowej: 0000-00-00
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Rosja, Kazan
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Książki autorskie:

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak), Klimiuk Maciej (afiliacja? - tak)
Podstawowy słownik arabskich terminów gramatycznych
Katedra Studiów Azjatyckich
Poznań 2015
ISBN: 978-83-941594-1-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 9

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak)
Prasa arabska w zachodniej Europie:źródła, statusi perspektywy
Санкт-Петербург Балтийский гос. технический ун-т
Sankt Petersburg 2013
ISBN: 978-5-85546-735-2
DOI książki:
język rosyjski
objętość w arkuszach wydawniczych: 16

Tomy zbiorowe:

Sadykhova Arzu (afiliacja? - tak), Jakubowski Filip (afiliacja? - tak)
Miscellanea Arabica Posnaniensia I
Wydawnictwo Rys
język: polski, angielski
Seria: 1
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65483-27-0