Kołupajło Kornelia

Artykuły w czasopismach:

Kołupajło Kornelia (afiliacja? - tak)
Zum konventionell bedingten Kollokationsbegriff: das Konzept eines korpusbasierten bilingualen deutsch-polnischen Kollokationswörterbuches
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 43
zeszyt (numer): 2
numery stron: 193-212
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/gl.2016.43.2.12
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Kołupajło Kornelia (afiliacja? - tak)
Kollokationen im deutsch-polnischen Vergleich und deren lexikografische Beschreibung
Studia Translatorica
ISSN/eISSN: 2084-3321
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 7
numery stron: 51-62
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kołupajło Kornelia (afiliacja? - tak)
Kollokationen im deutsch-polnischen Vergleich. Forschungsstand und -perspektiven
Linguistische Treffen in Wrocław
ISSN/eISSN: 2084-3062
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 12
numery stron: 75-86
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kołupajło Kornelia (afiliacja? - tak)
Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod ? Rektionsschwankungen bei “gegenüber” und "gemäß”
Zielsprache Deutsch : eine internationale Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache
ISSN/eISSN: 0341-5864
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 40
zeszyt (numer): 2
numery stron: 3-14
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kołupajło Kornelia (afiliacja? - tak), Taborek Janusz (afiliacja? - tak)
Kollokationen in einem mehrsprachigen Fachwörterbuch. Dargestellt am Beispiel des Wörterbuches der Fußballsprache
Redaktorzy: Bąk Paweł, Rolek Bogusława
Vom Wort zum Gebrauch : Wortbedeutung und ihre Eingebundenheit in Diskurse
numery strony: 157-170, rok wydania: 2016
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-67424-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kołupajło Kornelia (afiliacja? - tak)
Zum deutsch-polnischen Kollokationswörterbuch. Kontrastive korpusbasierte Analysen von Kollokationen als Implikation im lexikografischen Prozess
Redaktorzy: Mikołajczyk Beata
Deutsch in Kommunikations- und Handlungsräumen der Gegenwart : die deutsche Sprache als Forschungsobjekt polnischer Nachwuchslinguisten
numery strony: 57-75, rok wydania: 2015
Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-63664-76-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: VIII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów w Zakresie Językoznawstwa Germańskiego "Lingwistyczne Spotkania Doktorantów"
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-31
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-05-31
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Kołupajło Kornelia (afiliacja? - tak)
Język naukowy jako autonomiczny przedmiot badan naukowych
Redaktorzy: Łukasik Marek , Mikołajewska Beata
Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro
numery strony: 176-189, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 9788364020124
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: III Konferencja Młodych Lingwistów „Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro”
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-16
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-16
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Warszawa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie