Waligórska-Olejniczak Beata

Artykuły w czasopismach:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Миф Левиафанa в творчестве Андрея Звягинцева (на материале фильмa „Левиафан”)
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 41
numery stron: 253-262
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
O doświadczeniu starości w kontekście współczesnych dylematów egzystencjalnych. Film „Elena” Andrieja Zwiagincewa
Slavica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0137-1150
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 163
numery stron: 313-324
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.19195/0137-1150.163.27
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,68
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Морфий Михаила Булгакова и Морфий Щепана Твардоха. О «бытии в одиночку» сквозь призму проблемы двойственности
Przegląd Rusycystyczny
ISSN/eISSN: 0137-298X
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 4
numery stron: 5-18
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Moscow-Petushki of Venedict Erofeev and Pulp Fiction of Quentin Tarantino in the Context of Postmodern Thinking
Interlitteraria
ISSN/eISSN: 1406-0701
DOI czasopisma: 10.12697/IL
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 2
numery stron: 158-170
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.12697/IL.2015.20.2.13
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Eksces i tragizm:
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 39
numery stron: 349-356
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,72
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Zmysły jako dekoder rzeczywistości. „Drzazga” Władimira Zazubrina i malarstwo Rene Magritte’a
Slavica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0137-1150
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 158
numery stron: 249-258
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
American Myth of Ordinary Man in Joel and Ethan Coen’s The Big Lebowski by in the Context of Jean Baudrillard’s Philosophy
Redaktorzy: Sikorska Liliana , Jarząb Joanna , Frączak Marta
(Non)Belonging: (Re)Reading Identities. (Nie)Przynależność: (Re)Definicja Tożsamości
numery strony: 231-243, rok wydania: 2016
Wydział Anglistyki UAM
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-938256-7-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak), Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak), Kropaczewski Krzysztof (afiliacja? - tak)
Wstęp
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
numery strony: 5-10, rok wydania: 2016
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938829-1-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Neomitologizm w filmie Lewiatan Andrieja Zwiagincewa
Redaktorzy: Kalita Liliana
Meandry słowiańskiej kultury. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Bogdanowiczowi
numery strony: 135-142, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7865-402-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
„Django Unchained” Quentina Tarantino w kontekście filmowej i literackiej tradycji westernu
Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna, Polak Andrzej, Karwacka Monika
Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej
numery strony: 379-398, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7164-914-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 20,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Morfina Michaiła Bułhakowa i Morfina Szczepana Twardocha, czyli o doświadczaniu samotności w kontekście problemu narkomanii
Redaktorzy: Arciszewska Katarzyna, Kalita Liliana, Patocka-Sigłowy Urszula
Samotność - aspekty, konteksty, wymiary
numery strony: 199-207, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7865-378-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,58
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Metafory przestrzeni w filmie Andrieja Zwiagincewa „Elena”. Część II. Lustro
Redaktorzy: Chodurska Halina, Kotkiewicz Aurelia
Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich
numery strony: 178-189, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8084-020-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,71
objętość tomu zbiorowego: 22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Метафоры пространства в фильме Андрея Звягинцева „Елена”. (Часть I)
Redaktorzy: Fast Piotr
25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Idee/problemy/tematy
numery strony: 209-224, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-7164-862-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,66
objętość tomu zbiorowego: 7,23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Chałacińska Halina (afiliacja? - tak), Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Słowo wstępne
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
numery strony: 7-19, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938829-0-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,72
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - )
„Sacrum” w drodze. „Moskwa-Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa i „Pulp Fiction” Quentina Tarantino w kluczu montażowego czytania
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2648-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 16

Tomy zbiorowe:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - ), Królikiewicz Natalia (afiliacja? - ), Kropaczewski Krzysztof (afiliacja? - )
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język: polski
Seria: Prace Humanistycznego Centrum Badań
Poznań 2016
ISBN: 978-83-938829-1-5

Chałacińska Halina (afiliacja? - ), Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - )
Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: polski
Poznań 2014
ISBN: 978-83-938829-0-8

Chałacińska Halina (afiliacja? - ), Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - )
Dyskurs wielokulturowy
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: polski
Seria: Prace Humanistycznego Centrum Badań
Poznań 2014
ISBN: 978-83-938829-0-8