Abdalla Michael

Artykuły w czasopismach:

Moses Mor Severius (afiliacja? - tak), Rucki Mirosław (afiliacja? - tak), Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Eucharystyczna obecność Chrystusa w rozumieniu liturgicznym Kościoła Antiocheńskiego
Liturgia Sacra
ISSN/eISSN: 1234-4214
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 22/1
numery stron: 43-67
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - tak), Rucki Mirosław (afiliacja? - tak)
Klasztory jako ośrodki działalności pisarzy syriackich
Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
ISSN/eISSN: 0137-3420
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 36/1
numery stron: 129-152
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Benyamin Ashraf (afiliacja? - tak), Abdalla Michael (afiliacja? - tak), Rucki Mirosław (afiliacja? - nie)
Jajka wielkanocne w początkach chrześcijaństwa
Teologia i człowiek
ISSN/eISSN: 1731-5638
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 29
zeszyt (numer): 1
numery stron: 295-312
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - tak), Rucki Mirosław (afiliacja? - tak)
„Nie gotuj koźlęcia w mleku jego matki” czy „Nie mieszaj potraw mięsnych z nabiałem”?
Teologia i człowiek
ISSN/eISSN: 1731-5638
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 4
numery stron: 145-160
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.12775/TiCz.2015.055
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,78
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Przysłowia ludowe i ich kontekst kulturowy w odniesieniu do żywności i żywienia w arabskich dialektach Āzaẖ i Mārdīn
Investigationes Linguisticae
ISSN/eISSN: 1426-188X
DOI czasopisma: 10.14746/il
język polski
tom (rocznik): 25
zeszyt (numer): 32
numery stron: 1-18
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/il.2015.32.1
objętość w arkuszach wydawniczych:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Rys historyczny wykorzystania zbóż w żywieniu człowieka
Redaktorzy: Gawęcki J., Obuchowski W.
Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu człowieka
numery strony: 33-44, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
język artykułu: polski
ISBN: 979-83-7160-830-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Sytuacja małoletnich i problemy „dzieci ulicy” w wybranych krajach arabskich
Redaktorzy: Bednarowicz S., Moch M., Musiatewicz J.
Świat Arabski w perspektywie interdyscyplinarnej
numery strony: 145-162, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8018-071-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,1
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Rucki Mirosław (afiliacja? - tak), Moses Mor Severius (afiliacja? - tak), Abdalla Michael (afiliacja? - tak), Benyamin Ashraf (afiliacja? - tak)
Miłosierdzie Boże w tradycji judaizmu i Kościołów Wschodu
Redaktorzy: Jaromin Joanna
Oblicza miłosierdzia w Biblii
numery strony: 371-404, rok wydania: 2016
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7454-370-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,7
objętość tomu zbiorowego: 22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - )
Określenie asyryjskiego holocaust terminem Sayfo (Seyfo) z perspektywy historycznej
Redaktorzy: Kurpaska M., Wicherkiewicz Tomasz, Kanert M.
Thesaurus Gentium & Linguarum – A Festschrift to honour professor Alfred F. Majewicz
numery strony: 67-84, rok wydania: 2016
Dom wydawniczy Elipsa
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-942291-1-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: -
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Południowotureckie miasto Mardin i jego ludność od połowy XIX wieku do I wojny światowej w relacjach misjonarzy zachodnich i byłych mieszkańców
Redaktorzy: Woźniak Marta, Ściślewska Dorota
Badania nad światem islamu Dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy
numery strony: 222-235, rok wydania: 2015
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
język artykułu: polski
ISBN: 9788363547059
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Badania nad światem islamu – dzieje, dzień dzisiejszy, perspektyw
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-04-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-04-19
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Łódź
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Zrozumieć genezę określenia asyryjskiego holocaustu terminem Sayfo (Sejfo)
Redaktorzy: Lipiński Stanisław, Novotná Alena
Umęczeni, mordowani, niepokonani
numery strony: 161-184, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych
język artykułu: polski
ISBN: 8364838008
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 21
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Skazani na bezradność. O problemach małoletnich w arabskich krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Redaktorzy: Kobes Paweł
Aksjologia postępowania w sprawach nieletnich – obecny stan prawny i perspektywy zmian
numery strony: 77-93, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-61389-38-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Abed Msziho Neman z Karabasz, Seyfo – Ludobójstwo, o którym nie wolni mówić
Wydawnictwo Agape
Poznań 2015
ISBN: 978-83-64774-03-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 11,9

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
‘BēḏMšīḥo Ne‘mān d-Qarabāš, Relacje chrześcijańsko-muzułmańskie na terenie Turcji na przełomie XIX i XX wieku. Dziennik seminarzysty o ludobójstwie Ormian i Asyryjczyków w roku 1895 i w latach I wojny światowej.
Wydawnictwo UNUM
Kraków 2013
ISBN: 978-83-7643-089-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 12,2