Siwczak Piotr

Artykuły w czasopismach:

Siwczak Piotr (afiliacja? - tak)
Starożytni o małżeństwie z powagą i komizmem
Nowy Filomata
ISSN/eISSN: 1428-6327
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 2
numery stron: 174-181
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,54
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Siwczak Piotr (afiliacja? - tak)
Filologia Nowogrecka w Poznaniu: osiągnięcia i perspektywy
Redaktorzy: Tuszyńska Krystyna
Miscellanea Novograeca Posnaniensia. Monografia jubileuszowa z okazji dziesięciolecia Zakładu Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa UAM
numery strony: 9-21, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2948-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie