Niewulis-Grablunas Jowita

Artykuły w czasopismach:

Niewulis-Grablunas Jowita (afiliacja? - tak), Grablunas Piotr (afiliacja? - tak)
Profesorius Michalas Hasiukas – Lenkijos lietuvių šnektų tyrėjas
Terra Jatwezenorum
ISSN/eISSN: 2080-7589
DOI czasopisma:
język litewski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 8
numery stron: 60-72
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Niewulis-Grablunas Jowita (afiliacja? - tak), Grablunas Piotr (afiliacja? - tak)
Kap šneka Pūncko dzieduliai su anūkais?
Terra Jatwezenorum
ISSN/eISSN: 2080-7589
DOI czasopisma:
język litewski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 7
numery stron: 74-92
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Niewulis-Grablunas Jowita (afiliacja? - tak)
Lenkijos lietuvių šnektų tyrimų apžvalga
Terra Jatwezenorum
ISSN/eISSN: 2080-7589
DOI czasopisma:
język litewski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 5
numery stron: 143-157
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,02
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Terra Jatwezenorum 2013
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-12-14
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-12-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Litwa, Punskas
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Niewulis-Grablunas Jowita (afiliacja? - tak)
Zanik litewskich gwar w Polsce - prawda czy fałsz?
Redaktorzy: Grzybowska Marta, Michaliszyn Monika, Tabor Joanna
Prace Bałtystyczne. 6. Język. Literatura. Kultura
numery strony: 61-73, rok wydania: 2016
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-64111-91-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 19
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Niewulis-Grablunas Jowita (afiliacja? - tak)
Gwara puńska. Wokaliczny system fonologiczny
Wydawnictwo Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-65483-02-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,57