Gumilar Desy Teja

Artykuły w czasopismach:

Zozula Daria (afiliacja? - tak), Gumilar Desy Teja (afiliacja? - tak)
Odrodzenie naukowej współpracy polsko-indonezyjskiej po normalizacji stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Indonezją
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
ISSN/eISSN: 1733-1757
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 34
numery stron: 63-73
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Gumilar Desy Teja (afiliacja? - tak)
Zagadnienie przekładu nazw indonezyjskich i polskich alkoholi
Redaktorzy: Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania
numery strony: 171-191, rok wydania: 2016
TEPIS
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-941503-1-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,4
objętość tomu zbiorowego: 23,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Gumilar Desy Teja (afiliacja? - tak)
Belajar dari Transformasi Polandia
Redaktorzy: Dewanto Nugroho
Surat dari Rantau
numery strony: 191-200, rok wydania: 2015
PT. Kreasi Mitramedia Utama
język artykułu: indonezyjski
ISBN: 978-602-70402-2-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,275
objętość tomu zbiorowego: 70
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie