Gupta Ganesh

Artykuły w czasopismach:

Gupta Ganesh (afiliacja? - tak)
Vocative Interjections in Address Forms in Bhojpuri: A Study of Honorifics
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
ISSN/eISSN: 1733-1757
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 32
numery stron: 143-161
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/il.2015.32.8
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji