Płaczek Katarzyna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Płaczek Katarzyna (afiliacja? - tak)
Wstęp do psychoanalizy, czyli spotkanie Freuda z Cervantesem
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Żychliński Arkadiusz
Wieczna krucjata. Szkice o Don Kichocie
numery strony: 201-220, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-3115-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,57
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji