Jańczak Barbara A.

Artykuły w czasopismach:

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - nie)
„Integracja kulturowa polsko-niemieckiego borderscape’u na przykładzie dwumiasta „Słubfurt”: jedność czy różnorodność”.
Multicultural Studies Vol. 1, 1/2016: Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji.
ISSN/eISSN: 2451-2877
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 1/2016
numery stron: 103-114
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,72
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - nie)
German-Polish Borderscapes: Bordering andDebordering of Communication– An Example of Słubice
Universal Journal of Educational Research
ISSN/eISSN: 2332-3213
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 4(9)
numery stron: 2024-2031
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.13189/ujer.2016.040912
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - nie)
„Deutsch-polnische Grenzschaft: Sprachgebrauch im transnationalen Raum der Grenzmärkte im deutsch-polnischen Grenzland“.
Redaktorzy: Tölle Alexander , Wehrhahn Rainer
Translokalität und lokale Raumproduktionen in transnationaler Perspektive.
numery strony: 119-131, rok wydania: 2016
Logos
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-8325-4391-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,78
objętość tomu zbiorowego: 11,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - nie)
“Bilinguals from Mixed Families. The Interrelation between Bilingual Parenting Methods and Factors of Language Acquisition on the Example of German-Polish Children”.
Redaktorzy: Grucza Sambor, Olpińska-Szkiełko Magdalena, Romanowski Piotr
Bilingual Landscape of the Contemporary World.
numery strony: 129-142, rok wydania: 2016
Peter Lang
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-631-66760-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,84
objętość tomu zbiorowego: 13,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - nie)
“Unity in diversity of bicultural families. Patterns of communication and bicultural interaction in Acts of Identity in German-Polish Marriages”.
Redaktorzy: Guzzo Siria, Britain David
Languaging Diversity Vol. 2: Variationist Approaches and Identities.
numery strony: 63-81, rok wydania: 2016
Cambridge Scholars Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-4438-9770-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,0
objętość tomu zbiorowego: 9,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - nie)
“German Language Acquisition and Regional Policy towards Bilingual Education in the Polish-German Borderland”.
Redaktorzy: Szerląg Alicja, Pilarska Justyna, Urbanek Arkadiusz
Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy.
numery strony: 353-369, rok wydania: 2016
Cambridge Scholars Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-4438-9451-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,0
objętość tomu zbiorowego: 28,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - nie)
“German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – Polish towns in the German-Polish border region”.
Redaktorzy: Sciriha Lydia
International perspectives on bilingualism.
numery strony: 91-107, rok wydania: 2016
Cambridge Scholars Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-4438-9012-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,0
objętość tomu zbiorowego: 18,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - nie)
German-Polish Border: Language Contact and Language Use on the Example of Forms of Address of Polish Vendors from Słubice Bazaar.
Redaktorzy: Rellstab Daniel, Siponkoski Nestori
Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik
numery strony: 117-126, rok wydania: 2015
VAKKI
język artykułu: angielski
ISBN: 978-952-67887-6-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 17,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - nie)
Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und in Polen.
Peter Lang
Frankfurt Main 2013
ISBN: 978-3-631-62525-5
DOI książki:
język niemiecki
objętość w arkuszach wydawniczych: 16