Bielicka Małgorzata

Artykuły w czasopismach:

Bielicka Małgorzata (afiliacja? - tak)
Deutsch und Englisch nebeneinander lernen – ein Projekt im „Schulhort“ in Poznań in Polen
Frühes Deutsch
ISSN/eISSN: 1866-3451
DOI czasopisma: 10.3278/FRD1203W
język niemiecki
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 31
numery stron: 32-34
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Bielicka Małgorzata (afiliacja? - tak)
Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część druga. Języki obce.
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 41(2)
numery stron: 127-129
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,27
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Bielicka Małgorzata (afiliacja? - tak)
Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu immersyjnym. Przygotowanie studentów kierunków neofilologicznych do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu dwujęzycznym.
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 40(2)
numery stron: 251-265
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,07
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Bielicka Małgorzata (afiliacja? - tak)
Deutsch als Fremdsprache im Elementar- und Primarbereich in Polen
Redaktorzy: Böttger Heiner, Schlüter Norbert
FFF-Fortschritte im frühen Fremdsprachenlernen
numery strony: 75-82, rok wydania: 2015
Westermann
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-14-162175-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 20,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Fortschritte im Frühen Fremdsprachenlernen
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-10-02
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-10-04
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Lipsk
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Bielicka Małgorzata (afiliacja? - tak)
Der sprachliche Hintergrund von Kindern in zweisprachigen Kindergärten mit den Arbeitssprachen Polnisch und Deutsch – eine vergleichende Studie. Zur Relevanz von Forschungsergebnissen aus dem Bereich der Immersionsmethode für DaF-Studierende Und DaF-Lehrkräfte.
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
Kultur - Kommunikation - Kreativität - Reflexivität : Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht
numery strony: 207-217, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-64488-1
DOI artykułu: 10.3726/978-3-653-03339-7
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Bielicka Małgorzata (afiliacja? - tak)
Methoden zur Überprüfung des Sprachentwicklungsstandes polnisch-deutsch bilingual betreuter Kindergarten- und Grundschulkinder.
Redaktorzy: Olpińska-Szkiełko Magdalena, Bertelle Loretta
Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht
numery strony: 13-28, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 9783653984385
DOI artykułu: 10.3726/978-3-653-04395-2
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 22,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Bielicka Małgorzata (afiliacja? - tak)
Metoda immersji na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jako edukacyjne wyzwanie przyszłości.
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 37-46, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie