Kubaszczyk Joanna

Artykuły w czasopismach:

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Przekład jako przedmiot przedstawiający: ku ontologicznej definicji przekładu
Przekładaniec
ISSN/eISSN: 1425-6851
DOI czasopisma: 10.4467/16891864PC
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 32
numery stron: 194-210
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.4467/16891864PC.16.012.6552
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Wyobraźnia tłumacza a naoczność świata przedstawionego
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): 14
zeszyt (numer): 14
numery stron: 89-100
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Przekład dzieła literackiego jako konkretyzacja
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): XIII
numery stron: 37-54
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.7169/snp
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Zu den polnischen Entsprechungsmöglichkeiten der Inkorporationen vom Typ N (NObj + V)
Redaktorzy: Bąk Paweł, Rolek Bogusława, Sieradzka Malgorzata
Text – Satz – Wort. Studien zur germanistischen Linguistik
numery strony: 76-86, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-7996-087-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Obrazowanie w oryginale i przekładzie a naoczność świata przedstawionego
Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo - translatologia
numery strony: 307-316, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-650-3807-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,68
objętość tomu zbiorowego: 18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Zbliżenia: językoznawstwo - literaturoznawstwo - translatologia
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-11-13
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-11-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Konin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Odstępstwa od językowej konwencji jako problem przekładu
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 207-216, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,68
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Faktura oryginału i przekładu
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-01-18760-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 13,25