Pieczyńska-Sulik Anna

Artykuły w czasopismach:

Pieczyńska-Sulik Anna (afiliacja? - tak)
Ikonische Dimensionen von Phrasen. Am Beispiel der Nominalphrase
Linguistische Treffen in Wrocław
ISSN/eISSN: 2084-3062
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 11
zeszyt (numer): 11
numery stron: 167-176
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Pieczyńska-Sulik Anna (afiliacja? - tak)
Ähnlichkeit als Kriterium der sprachlichen Ikonizität
Redaktorzy: Łyp-Bielecka Aleksandra
Mehr als Worte. Sprachwissenschaftliche Studien
numery strony: 245-254, rok wydania: 2014
Uniwersytet Śląski: Oficyna Wydawnicza WW
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-8012-142-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Pieczyńska-Sulik Anna (afiliacja? - tak)
Semiotik und Übersetzen – 30 Jahre später
Redaktorzy: Grucza Franciszek, Heinemann Margot, Mikołajczyk Beata, Kellner Beate,
Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit . Bd. 16
numery strony: 295-298, rok wydania: 2013
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-63216-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,3
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Der XII. Internationale Germanistenkongress: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit.
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2010-07-30
Data zakończenia konferencji naukowej: 2010-08-07
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Warszawa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie