Kordek Norbert

Artykuły w czasopismach:

Kordek Norbert (afiliacja? - tak)
Graphotactic Analysis of Chinese Script on the Example of Cangjie Codes.
Rocznik Orientalistyczny
ISSN/eISSN: 0080-3545
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): LXVII.1
numery stron: 169-179
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: -
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kordek Norbert (afiliacja? - tak)
Złożoności pisma na przykładzie znaków chińskich
Język, Komunikacja, Informacja
ISSN/eISSN: 1896-9585
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 7
numery stron: 129-141
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: -
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kordek Norbert (afiliacja? - tak), Chen Min Qi (afiliacja? - tak)
波蘭大學華語課程現況與展望-以波茲南亞當密茲凱大學為例
Redaktorzy:
台灣華語文教學學會年會暨學術研討會論文集, rok wydania: 2016
Dom wydawniczy Elipsa
język artykułu: chiński
ISBN:
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: -
objętość tomu zbiorowego:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kuczmarski Tomasz (afiliacja? - tak), Duran Daniel (afiliacja? - nie), Kordek Norbert (afiliacja? - tak), Bruni Jagoda (afiliacja? - nie)
Second-degree Polynominal Model of Mandarin Chinese Lexical Tone F0 Contours
Redaktorzy: Wagner Petra
Studientexte zur Sprachkommunikation. Band 65
numery strony: 218-222, rok wydania: 2013
TUDPress
język artykułu: angielski
ISBN:
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,3
objętość tomu zbiorowego:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Elektronische Sprachsignalverarbeitung
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-03-26
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-03-28
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Bielefeld
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Kordek Norbert (afiliacja? - tak)
Grafotaktyczna analiza pisma chińskiego na przykładzie standardowego kodowanego zbioru znaków BIG5
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 137-146, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,4
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Dyczkowski Krzysztof (afiliacja? - ), Kordek Norbert (afiliacja? - ), Nowakowski Paweł (afiliacja? - nie), Stroński Krzysztof (afiliacja? - )
Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa języków polskiego, chińskiego i hindi
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-70-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 16

Dyczkowski Krzysztof (afiliacja? - nie), Kordek Norbert (afiliacja? - tak), Nowakowski Paweł (afiliacja? - tak), Stroński Krzysztof (afiliacja? - tak)
Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa polskiego, chińskiego i hindi
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-70-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Kordek Norbert (afiliacja? - tak)
On Some Quantitative Aspects of the Componentional Structure of Chinese Characters
Rys
Poznań 2013
ISBN: 978-83-63664-13-8
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 10