Oshchepkova Anastasia

Artykuły w czasopismach:

Oshchepkova Anastasia (afiliacja? - tak)
Lingvističeskaâ reprezentaciâ hudožestvennogo koncepta ONA-ŽENŜINA (na materiale avtobiografičeskogo romana Marii Arbatovoj „Mne-46”).
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 46
numery stron: 389-399
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Oshchepkova Anastasia (afiliacja? - tak)
Стереотип женщины, сложившийся в обществах Польши и России (по данным свободного ассоциативного эксперимента)
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 4
numery stron: 133-150
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.14746/kw.2014.4.11
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Oshchepkova Anastasia (afiliacja? - tak)
Концепт Я-женщина: стилистически сниженная лексика в романе М. Арбатовой „Меня зовут женщина
Redaktorzy: Piasecka Agata, Blumental Ija
W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
język artykułu: rosyjski
ISBN: 9788379694167
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 21,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji