Wiatrowski Przemysław

Artykuły w czasopismach:

Kaczmarek Karolina (afiliacja? - tak), Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak), Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - tak)
The Methods of Expressing Obligation in English, Hungarian, and Polish Statutory Instruments: Comparative Analysis of Selected Aspects of Deontic Modality
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
ISSN/eISSN: 0039-3363
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 61/1
numery stron: 1-30
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.1556/060.2016.61.1.1
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
O tłumaczeniach Nowego Testamentu na język indonezyjski (na przykładzie greckiego leksemu άρτος)
Język. Religia. Tożsamość
ISSN/eISSN: 2083-8964
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 1(13)
numery stron: 267-286
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,55
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - tak)
Bogusław Dunaj, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Część 1. Fonetyka i fonologia, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów 2015, ss. 95
Poradnik Językowy
ISSN/eISSN: 0551-5343
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 6
numery stron: 108-113
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,50
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
Sprawozdanie z IV sympozjum naukowego z cyklu „Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej” pt. „Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich”, Poznań, 18 listopada 2014 r.
Poradnik Językowy
ISSN/eISSN: 0551-5343
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 4
numery stron: 123-127
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,41
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
Anna Piotrowicz, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, tom 16: Życie towarzyskie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, 239 s.
Poradnik Językowy
ISSN/eISSN: 0551-5343
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 5
numery stron: 114-118
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,41
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
Frazeologizmy w językach indonezyjskim i polskim – w poszukiwaniu ekwiwalentów tłumaczeniowych
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
ISSN/eISSN: 2082-9825
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 29
numery stron: 137-158
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/psj.2015.29.10
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,64
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 99
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
ISSN/eISSN: 2082-9825
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 29
numery stron: 171-178
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/psj.2015.29.12
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,64
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
Obraz emocjonalności w tekstach folkloru
Poznańskie Studia Slawistyczne
ISSN/eISSN: 2084-3011
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 9
numery stron: 511-519
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/pss.2015.9.33
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,55
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
Morfologiczne wykładniki pozytywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895–2005
Poznańskie Studia Slawistyczne
ISSN/eISSN: 2084-3011
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 9
numery stron: 165-183
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/pss.2015.9.10
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
Cultural relevance of Indonesian phraseological units as contrasted with Polish
Jurnal Humaniora
ISSN/eISSN: 0852-0801
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 27(1)
numery stron: 14-26
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie), Rybka Małgorzata (afiliacja? - nie)
Przedmowa
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
ISSN/eISSN: 2082-9825
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 29
numery stron: 7-8
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
Wilk w owczej skórze, czyli serigala berbulu domba. Uwagi o genezie wybranych polskich i indonezyjskich jednostek frazeologicznych
Redaktorzy: Dziamska-Lenart Gabriela, Liberek Jarosław
Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich
numery strony: 185-207, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2994-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,55
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
Indonesian and Polish idioms – in search of translation equivalents
Redaktorzy: Haroon Haslina, Che Omar Hasuria, Goh Sang Seong, Ardi Norizah
Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-15 (PPA-15). 15th International Conference on Translation (ITC-15)
numery strony: 433-442, rok wydania: 2015
Persatuan Penterjemah Malaysia, Institut Terjemahan & Buku Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka
język artykułu: angielski
ISBN: 978-967-0685-88-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,55
objętość tomu zbiorowego: 30
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
O potrzebie nowego słownika wymowy polskiej
Redaktorzy: Sokólska Urszula
Odkrywanie słowa – historia i współczesność
numery strony: 491-502, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7431-451-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,82
objętość tomu zbiorowego: 30
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
Realia Nusantary w świetle indonezyjskiej frazeologii
Redaktorzy: Szerszunowicz Joanna, Nowowiejski Bogusław, Ishida Priscilla, Katsumasa Yagi
Intercontinental Dialogue on Phraseology 3: Linguo-Cultural Research on Phraseology
numery strony: 577-599, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7431-449-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,41
objętość tomu zbiorowego: 30
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - nie)
Ekwiwalencja słownikowa indonezyjskich i polskich idiomów
Redaktorzy: Olchowa Gabriela, Balowski Mieczysław
Języki słowiańskie w okresie przemian
numery strony: 107-125, rok wydania: 2015
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
język artykułu: polski
ISBN: 978-80-557-1056-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,27
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - ), Rybka Małgorzata (afiliacja? - )
Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach
Wydawnictwo Nauka i Innowacje
język: polski
Seria: Poznańskie Spotkania Językoznawcze
Poznań 2015
ISBN: ISNN 2082-9825

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - ), Rybka Małgorzata (afiliacja? - )
Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach
Wydawnictwo Nauka i Innowacje
język: polski
Seria: Poznańskie Spotkania Językoznawcze
Poznań 2015
ISBN: 2082-9825