Tomalak Katarzyna

Artykuły w czasopismach:

Tomalak Katarzyna (afiliacja? - tak)
Portugalskie pieśni fado jako nośnik tożsamości kulturowej
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
ISSN/eISSN: 2082-9825
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): t.25
numery stron: 97-108
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji:
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 0000-00-00
Data zakończenia konferencji naukowej: 0000-00-00
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa:
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji