Hesline Palandi Esther

Artykuły w czasopismach:

Hesline Palandi Esther (afiliacja? - tak)
The Analysis of Japanese Metaphor: The Socio-cultural Dimension of Japanese People in Language Rhetoric
Language Studies from Different perspectives
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma:
język indonezyjski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): -
numery stron: 120-125
rok wydania: 2013
DOI artykułu: n/d
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Hesline Palandi Esther (afiliacja? - tak)
Metaphor in Etos and Logos Philosophycal Context of Indonesian People
Redaktorzy: Endriati Sukamto Katharina, Subiyanto Agus
KONGRES INTERNASIONAL MASYARAKAT LINGUISTIK INDONESIA
numery strony: 229-232, rok wydania: 2016
Universitas Udayana
język artykułu: indonezyjski
ISBN: 978-602-17161-4-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,18
objętość tomu zbiorowego: 44,955
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-08-24
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-08-27
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Indonezja, Denpasar
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Hesline Palandi Esther (afiliacja? - )
The Study of Metaphor on Poetry (Haiku) in Japanese Language
Redaktorzy: Subiyanto Agus
Empowering Families, Schools, and Media for Maintaining Indigenous Languages
numery strony: 377-382, rok wydania: 2016
Empowering Families, Schools, and Media for Maintaining Indigenous Languages
język artykułu: indonezyjski
ISBN: 254087555
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,18
objętość tomu zbiorowego: 24,57
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: The International Seminar of LAMAS VI (Language Maintenance and ShiftVI)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-08-09
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-08-10
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Indonezja, Semarang
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Hesline Palandi Esther (afiliacja? - tak)
Metaphor in Japanese Language and Literature as a Nation’s Philosophy and Nationalism Expression
Redaktorzy: Subhi Mohammad
Language Literature and Nationalism
numery strony: 420-425, rok wydania: 2014
Language, Literature, and Nationalism
język artykułu: indonezyjski
ISBN: 978-979-069-174-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,18
objętość tomu zbiorowego: 21
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: The International Seminar “Language,Literature,andNationalism
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-09-22
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-09-23
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Indonezja, Lombok
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Hesline Palandi Esther (afiliacja? - tak)
The Analysis of Japanese Metaphor: The Effort to Explore the Identity of Muen Shakai of Japanese People
Redaktorzy: Anwar Siti Dahsiar
Proceedingof ASJI (The Association of Japanese Study in Indonesia) National Symposium
numery strony: 120-125, rok wydania: 2013
Collegium
język artykułu: indonezyjski
ISBN: 979-26-0267-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,18
objętość tomu zbiorowego: 13,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: The Association of Japanese Study in Indonesia National Symposium
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-06-07
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-06-10
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Indonezja, Malang
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Hesline Palandi Esther (afiliacja? - tak)
Loan Words in Japanese: The Effort of Japanese People in Language Maintenance and Shift in Accordance with Local Culture
Redaktorzy: Nam, Jee Sun
Proceeding of The International Seminar of LAMAS III (Language Maintenance and Shift III)
numery strony: 120-125, rok wydania: 2013
(wydanie internetowe)
język artykułu: indonezyjski
ISBN: 2088-6799
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,18
objętość tomu zbiorowego: 24,57
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: The International Seminar of LAMAS III (Language Maintenance and ShiftIII)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-07-01
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-07-02
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Indonezja, Semarang
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie