Lipowska Dorota

Artykuły w czasopismach:

Lipowski Adam (afiliacja? - nie), Lipowska Dorota (afiliacja? - tak), Gontarek Krzysztof (afiliacja? - nie)
Robust criticality of an Ising model on rewired directed networks
Physical Reviev E
ISSN/eISSN: 2470-0045
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): -
numery stron: 1-6
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.1103/PhysRevE.91.062801
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lipowski Adam (afiliacja? - nie), Ferreira Antonio Luis (afiliacja? - nie), Lipowska Dorota (afiliacja? - tak), Gontarek Krzysztof (afiliacja? - nie)
Phase transitions in Ising models on directed networks
Physical Reviev E
ISSN/eISSN: 2470-0045
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): -
numery stron: 1-6
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.1103/PhysRevE.92.052811
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lipowska Dorota (afiliacja? - tak), Lipowski Adam (afiliacja? - nie)
Generic criticality of community structure in random graphs
PHYSICAL REVIEW E
ISSN/eISSN: 2470-0045
DOI czasopisma: 10.1103/PhysRevE
język angielski
tom (rocznik): 90
zeszyt (numer): -
numery stron: 1-7
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.1103/PhysRevE.90.032815
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lipowski Adam (afiliacja? - nie), Lipowska Dorota (afiliacja? - tak), Ferreira Antonio Luis (afiliacja? - nie)
Emergence of social structures via preferential selection
PHYSICAL REVIEW E
ISSN/eISSN: 2470-0045
DOI czasopisma: 10.1103/PhysRevE
język angielski
tom (rocznik): 90
zeszyt (numer): -
numery stron: 1-5
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.1103/PhysRevE.90.032817
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lipowska Dorota (afiliacja? - tak), Lipowski Adam (afiliacja? - nie)
Phase transition and fast agreement in the Naming Game with preference for multi-word agents
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment
ISSN/eISSN: 1742-5468
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): -
numery stron: 1-11
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.1088/1742-5468/2014/08/P08001
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Lipowska Dorota (afiliacja? - tak)
Naming Game as virtual experiment
Redaktorzy: Kosecki Krzysztof, Badio Janusz
Materiały konferencyjne – Book of Abstracts. Empirical Methods In Language Studies–EMLS 2014
numery strony: 14-15, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
język artykułu: angielski
ISBN: ?
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,1
objętość tomu zbiorowego: 2,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Empirical Methods In Language Studies–EMLS 2014
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-04-07
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-04-08
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Łódź
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Lipowska Dorota (afiliacja? - tak), Lipowski Adam (afiliacja? - nie)
Emergence of social structures via preferential selection
Redaktorzy: Aziz-Alaoui M.A., Bertelle Cirille, Liu Xinzhi, Olivier Damien
Proceedings of ICCSA 2014. Fourth International Conference on Complex Systems and Applications
numery strony: 299-300, rok wydania: 2014
Le Havre University
język artykułu: angielski
ISBN: -
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,2
objętość tomu zbiorowego: 45
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Fourth International Conference on Complex Systems and Applications
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-06-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-06-26
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Francja, Le Havre
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Lipowska Dorota (afiliacja? - tak)
Jak komunikują się agenty, czyli o grze w nazywanie
Redaktorzy: Wach Szymon
Materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień. JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA
numery strony: 36-37, rok wydania: 2014
Politechnika Opolska
język artykułu: polski
ISBN: -
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,1
objętość tomu zbiorowego: 18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-09-29
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-09-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Opole
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Lipowska Dorota (afiliacja? - tak)
The Baldwin effect in the evolutionary naming game model
Redaktorzy: Buczek Katarzyna, Knapik Aleksandra, Mianowski Jacek, Chruszczewski Piotr
International Conference Ways to Protolanguage 3 Book of Abstracts
numery strony: 31-32, rok wydania: 2013
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
język artykułu: angielski
ISBN: -
DOI artykułu: 10.12921/cmst.2011.17.01.41-51
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,1
objętość tomu zbiorowego: 4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: International Conference Ways to Protolanguage 3
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-25
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-26
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Wrocław
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Książki autorskie:

Lipowska Dorota (afiliacja? - tak)
Komputerowe modelowanie ewolucji języka
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3107-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20