Sikora Sławomir

Artykuły w czasopismach:

Sikora Sławomir (afiliacja? - )
Niemonotoniczność rozumowań Hetucakra Dignagi
Investigationes Linguisticae
ISSN/eISSN: 1426-188X
DOI czasopisma: 10.14746/il
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 0
numery stron: 0-0
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji