Fernández Jódar Raúl

Artykuły w czasopismach:

Fernández Jódar Raúl (afiliacja? - tak)
Las oraciones con se en español y su representación en polaco
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język hiszpański
tom (rocznik): 43
zeszyt (numer): 3
numery stron: 23-35
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/strop.2016.433.002
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Fernández Jódar Raúl (afiliacja? - tak)
El español coloquial en la clase de E/LE en contexto académico. Teoría y práctica
Redaktorzy: Stala Ewa , Balches Arenas Rafael Sergio, Tatoj Cecylia
Tendencias en la enseñanza de español LE. Perspectivas glotodidácticas y metodológicas contemporáneas
numery strony: 277-296, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-233-4000-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 18,85
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie