Karaśkiewicz Agata

Artykuły w czasopismach:

Karaśkiewicz Agata (afiliacja? - ), Czoska Agnieszka (afiliacja? - )
A proposal of a framework for analysis of multimodal messages
Journal of Multimodal Communication Studies
ISSN/eISSN: 2391-4033
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 1
zeszyt (numer): 1
numery stron: 16-22
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karaśkiewicz Agata (afiliacja? - tak)
Tekst, obraz oraz ich wzajemne relacje w tworzeniu przekazu na przykładzie ulotek reklamowych
Media Kultura Społeczeństwo
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma: 10.7356/iod
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 1
numery stron: 50-65
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.7356/iod
objętość w arkuszach wydawniczych:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Książki autorskie:

Karaśkiewicz Agata (afiliacja? - tak)
Spójność multimodalnego przekazu reporterskiego w krótkiej relacji telewizyjnej „na żywo“
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947398-0-5
DOI książki: 10.14746/9788394739805
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 16