Abbas Adnan

Artykuły w tomach zbiorowych:

Abbas Adnan (afiliacja? - tak)
A Brief Study of Creations of Sa‘dī Yūsuf (Iraq) and Aḥmad ‘Abd al-Mu‘ṭī Ḥiğāzī
Redaktorzy: Sadykhova Arzu, Jakubowski Filip
Miscellanea Arabica Posnaniensia I
numery strony: 45-63, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Rys
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-65483-27-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 7,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Abbas Adnan (afiliacja? - tak)
Więzień polityczny we współczesnej powieści irackiej
Redaktorzy: Abbas Adnan, Maśko Adrianna
W kręgu zagadnień świata arabskiego
numery strony: 147-165, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938868-3-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 26
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji:
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-11-13
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-11-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Książki autorskie:

Abbas Adnan (afiliacja? - tak)
Poetry of the Arab East after 1945
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań 2015
ISBN: 978-83-938868-4-5
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20,3

Tomy zbiorowe:

Abbas Adnan (afiliacja? - ), Maśko Adrianna (afiliacja? - )
W kręgu zagadnień świata arabskiego
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: polski, angielski, arabski
Poznań 2015
ISBN: 978-83-938868-3-8

Abbas Adnan (afiliacja? - tak), Maśko Adrianna (afiliacja? - tak)
W kręgu zagadnień świata arabskiego
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język: polski, angielski, arabski
Poznań 2015
ISBN: 978-83-938868-3-8