Cagaan Otgonsuch

Artykuły w tomach zbiorowych:

Cagaan Otgonsuch (afiliacja? - tak)
„On Some Offering Ceremonies in the Traditional Religion of the Mongols
Redaktorzy: Bareja-Starzyńska Agata, Rogala Jan, Majkowski Filip
A Window onto the Other
numery strony: 92-98, rok wydania: 2014
Dom Wydawniczy Elipsa
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-8017-019-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 19
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Cagaan Otgonsuch (afiliacja? - tak)
Ciągłość tradycji starego pisma w Mongolii
Redaktorzy: Marszałek-Kawa Joanna
W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości. Dylematy i wyzwania
numery strony: 224-235, rok wydania: 2014
Adam Marszałek
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7780-940-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 19
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Azja w XXI wieku: Wyzwania, dylematy, perspektywy.
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-16
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Toruń
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Cagaan Otgonsuch (afiliacja? - tak)
Zapożyczenia ujgurskie w języku mongolskim
Redaktorzy: Majda Tadeusz
Studia z dziejów i kultury ludów tureckich
numery strony: 17-23, rok wydania: 2013
DIALOG
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63778-05-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 17,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2009-05-28
Data zakończenia konferencji naukowej: 2009-05-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Kraków
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: