Domińczak Alicja

Artykuły w tomach zbiorowych:

Domińczak Alicja (afiliacja? - tak)
Korpusowa analiza frazeologizmów dyskursu prywatnego Niemieckiej Republiki Demokratycznej występujących we współczesnej niemczyźnie
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 4
numery strony: 117-128, rok wydania: 2014
RYS
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63664-68-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: IV Ogólnopolska studencka konferencja naukowa
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-05-18
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-05-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Domińczak Alicja (afiliacja? - tak)
Korpusbasierte Analyse der Phraseologismen. Dargestellt am Beispiel von Phraseologismen aus der Sprache in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
Redaktorzy: Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy
numery strony: 281-291, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-62617-41-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 19,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Domińczak Alicja (afiliacja? - tak)
Definicje analitycznych konstrukcji werbo nominalnych. Ujęcie kontrastywne niemiecko polskie
Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo - translatologia
numery strony: 25-32, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-650-3807-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Zbliżenia: językoznawstwo – translatoryka – literaturoznawstwo
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-11-13
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-11-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Konin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie