Bochorodycz Beata

Artykuły w czasopismach:

Bochorodycz Beata (afiliacja? - tak)
Legal Empowerment: The Role of Legal Professionals in the Denuclear Movement after Fukushima Daiichi Disaster
Hosei Kenkyu (Journal of Law and Politics)
ISSN/eISSN: 0387-2882
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): vol.82
zeszyt (numer): 2-3
numery stron: 812-834
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Bochorodycz Beata (afiliacja? - tak)
‘Common Citizens’ and Direct Action in the Post-Fukushima Japan. A Case Study of the Metropolitan Coalition Against Nukes (Hangenren)
Redaktorzy: Papp (Pappová) Melinda
Encounters with Japan. Japanese Studies in the Visegrad Four Countries
numery strony: 15-50, rok wydania: 2015
Eötvös University Press
język artykułu: angielski
ISBN: 978-963-284-610-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Bochorodycz Beata (afiliacja? - tak)
Development of civil society in Okinawa after 1945: Was the Reversion a Threshold?
Redaktorzy: Hein Ina, Prochaska Isabelle
40 years since reversion : negotiating the Okinawan difference in Japan today
numery strony: 67-91, rok wydania: 2015
Universität Wien
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-900362-27-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Bochorodycz Beata (afiliacja? - tak)
The Development of the Antinuclear Movement in Japan After the Fushima Disaster
Redaktorzy: Japan Foundation Budapest
Japanese Studies Conference : building connections in Central and Eastern Europe
numery strony: 7-16, rok wydania: 2015
Eötvös University Press
język artykułu: angielski
ISBN: 9789630890427
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Japanese Studies Conference 2015, Building Connections in Central and Eastern Europe
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-02-16
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-02-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Węgry, Budapest
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Bochorodycz Beata (afiliacja? - tak)
Rozwój ruchu antynuklearnego i pacyfistycznego w Japonii a polityka energetyki jądrowej we wczesnym okresie powojennym
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Leśniczak Marcelina, Nowak Wojciech J.
Verba et imagines Iaponiae. Nowe trendy i kierunki badan w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
numery strony: 337-366, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-231-3484-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 23,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Bochorodycz Beata (afiliacja? - tak)
Higashi Ajia ni okeru shimin shakai: Okinawa jugon hogo undō o chūshin ni [Społeczeństwo obywatelskie w Azji Wschodniej: Ruch na rzecz ochrony diugoni]
Redaktorzy: Oga Toru
Hokutō Ajia no shimin shakai: Tōki to chūtai [Społeczeństwo obywatelskie w Azji Północno-Wschodniej: Entwurf i solidarność]
numery strony: 117-144, rok wydania: 2013
Kokusai Shoin
język artykułu: japoński
ISBN: 978-4877912468
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie