Sopata Aldona

Artykuły w czasopismach:

Mykhaylyk Roksolana (afiliacja? - nie), Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
Object pronouns, clitics, and omissions in child Polish and Ukrainian
Applied Psycholinguistcs
ISSN/eISSN: 0142-7164
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 37(5)
numery stron: 1051-1082
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.1017/S0142716415000351
objętość w arkuszach wydawniczych: 4,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: taktak

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
Null objects in adult and child Polish: Syntax,discourse and pragmatics
Lingua
ISSN/eISSN: 0024-3841
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 183C
numery stron: 86-106
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.1016/j.lingua.2016.05.007
objętość w arkuszach wydawniczych: 3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: taktak

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
Wczesna wielojęzyczność – rola wieku rozpoczęcia akwizycji języka.
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 7
numery stron: 135-144
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
Einblick in das mentale Lexikon – Partizipien II im frühen Erwerb des Deutschen
Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten / Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich
ISSN/eISSN: 2353-656X
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 2
numery stron: 151-159
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.4467/23534893ZG.14.013.1671
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
Untersuchungen zur Dynamik der Entwicklung der frühen Zweisprachigkeit – Probleme und Lösungen
Redaktorzy: Olpińska-Szkiełko Magdalena, Bertelle Loretta
Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht
numery strony: 113-128, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 9783653984385
DOI artykułu: 10.3726/978-3-653-04395-2
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 22,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
Grammatische Strukturen aus ontogenetischer Perspektive.
Redaktorzy: Wierzbicka Mariola, Rolek Bogusława, Sieradzka Malgorzata
Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs, Bd.1
numery strony: 145-160, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-7338-988-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
Dwujęzyczność, trójjęzyczność, wielojęzyczność: podobieństwa i różnice.
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 399-408, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
Prinzipien des frühen Fremdsprachenunterrichts und des Einsatzes von Kinderbüchern.
Redaktorzy: Grucza Franciszek, Spiegel Heinz-Rudi
Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit
numery strony: 195-200, rok wydania: 2013
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 9783653030006
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,4
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
CP layer in child second language acquisition.
Redaktorzy: Stavrakaki Stavroula, Lalioti Marina, Konstantinopoulou Polyxeni
Advances in Language Acquisition.
numery strony: 364-374, rok wydania: 2013
Cambridge Scholars Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-4438-4783-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 35
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Generative Approaches to Language Acquisition
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2011-09-06
Data zakończenia konferencji naukowej: 2011-09-08
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Grecja, Thessaloniki
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: