Wypusz Joanna

Artykuły w czasopismach:

Wypusz Joanna (afiliacja? - tak)
Konzept Deutsch als Fremdsprache nach Englisch (DaFnE) - Notwendigkeit oder Wunschvorstellung? Empirische Untersuchung in Grundschulen in Großpolen
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 42(1)
numery stron: 81-91
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/gl.2015.42.1.6
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Wypusz Joanna (afiliacja? - tak)
Modulare Architektur der menschlichen Sprachfähigkeit.Kognitive und neurobiologische Dimensionen.
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 40(1)
numery stron: 171-172
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie