Skommer Grzegorz

Artykuły w czasopismach:

Skommer Grzegorz (afiliacja? - tak)
Om diminutivet i norsk
Folia Scandinavica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1230-4786
DOI czasopisma: 10.1515/fsp
język norweski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 20
numery stron: 217-227
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.1515/fsp-2016-0039
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Skommer Grzegorz (afiliacja? - tak)
Norsk fonologi – en utfordring for polske innlærere?
NOA - Norsk som andrespråk
ISSN/eISSN: 0801-3284
DOI czasopisma:
język norweski
tom (rocznik): 30
zeszyt (numer): 2
numery stron: 67-85
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Skommer Grzegorz (afiliacja? - )
Noen tanker om konvensjonelle sammenligninger
Redaktorzy: Jarosz Józef , Stopyra Janusz, Schröder Stephan Michael
Germanica Wratislaviensia
numery strony: 227-236, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
język artykułu: norweski
ISBN: 978-83-229-3371-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Skommer Grzegorz (afiliacja? - tak)
Norweski język pisany na początku XXI wieku
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 375-390, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Majer Anna (afiliacja? - tak), Michalski Maciej (afiliacja? - tak), Skrzypek Dominika (afiliacja? - tak), Skommer Grzegorz (afiliacja? - tak)
Nordiska ordaccenter ur andraspråksperspektiv
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947398-9-8
DOI książki:
język szwedzki
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,2