Zborowski Piotr

Artykuły w czasopismach:

Zborowski Piotr (afiliacja? - tak)
Kan man tacka för senast eller … för sig? Prepositionsfrasens struktur med utvalda svenska och polska tackformler som exempel
Folia Scandinavica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1230-4786
DOI czasopisma: 10.1515/fsp
język szwedzki
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 20
numery stron: 275-287
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.1515/fsp-2016-0044
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomy zbiorowe:

Skrzypek Dominika (afiliacja? - tak), Niewiarowska-Rasmussen Ewa (afiliacja? - tak), Zborowski Piotr (afiliacja? - tak), Żmuda-Trzebiatowska Magdalena (afiliacja? - tak)
Svenskan i Poznań. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: szwedzki
Poznań 2016
ISBN: 978-82-232-3028-1