Żmuda-Trzebiatowska Magdalena

Artykuły w czasopismach:

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena (afiliacja? - tak)
På spaning efter en halvglömd genre: litaniaminnen i ”Bön till solen” av Karin Boye
Folia Scandinavica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1230-4786
DOI czasopisma: 10.1515/fsp
język szwedzki
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 19
numery stron: 281-292
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.1515/fsp-2016-0019
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena (afiliacja? - tak)
Szwed i Polak czytają Underdoga. Kulturowe uwarunkowania recepcji dzieła literackiego
Studia Europea Gnesnensia
ISSN/eISSN: 2082-5951
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 13
numery stron: 245-262
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/seg
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena (afiliacja? - tak)
Arbetarrealism med ett stänk av magi Huset vid Flon av Kjell Johansson som en berättelse om folkhemmet
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
ISSN/eISSN: 1803-7380
DOI czasopisma:
język szwedzki
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 30
numery stron: 65-82
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena (afiliacja? - tak)
Myten och dess arvtagare. Historiska och skönlitterära berättelser om folkhemmet
Folia Scandinavica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1230-4786
DOI czasopisma: 10.1515/fsp
język szwedzki
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 16
numery stron: 92-113
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.1515/fsp-2015-0007
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena (afiliacja? - tak)
Proletärdiktare och spelman. Två perspektiv på Dan Andersson
Redaktorzy: Skrzypek Dominika, Niewiarowska-Rasmussen Ewa, Zborowski Piotr, Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Svenskan i Poznań. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik
numery strony: 25-34, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: szwedzki
ISBN: 978-82-232-3028-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 16,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena (afiliacja? - tak)
The Litany in Swedish and Swedish-Language Literature and Culture: Preliminary Remarks
Redaktorzy: Sadowski Witold, Kowalska Magdalena, Kubas Magdalena Maria
Litanic Verse II. Britannia, Germania et Scandinavia
numery strony: 229-230, rok wydania: 2016
Peter Lang
język artykułu: angielski
ISBN: 9783631694459
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,1
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena (afiliacja? - tak)
“Why would you have to say a litany of your soul”: Swedish and Swedish-Language Poetry in the Period 1879–1940
Redaktorzy: Sadowski Witold, Kowalska Magdalena, Kubas Magdalena Maria
Litanic Verse II. Britannia, Germania et Scandinavia
numery strony: 243-256, rok wydania: 2016
Peter Lang
język artykułu: angielski
ISBN: 9783631694459
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena (afiliacja? - tak)
Transformations of Litany in Swedish-Language Poetry: From the Middle Ages to the Modern Breakthrough (1100-1879)
Redaktorzy: Sadowski Witold, Kowalska Magdalena, Kubas Magdalena Maria
Litanic Verse II. Britannia, Germania et Scandinavia
numery strony: 231-242, rok wydania: 2016
Peter Lang
język artykułu: angielski
ISBN: 9783631694459
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Skrzypek Dominika (afiliacja? - tak), Niewiarowska-Rasmussen Ewa (afiliacja? - tak), Zborowski Piotr (afiliacja? - tak), Żmuda-Trzebiatowska Magdalena (afiliacja? - tak)
Svenskan i Poznań. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: szwedzki
Poznań 2016
ISBN: 978-82-232-3028-1