Jabłoński Arkadiusz

Artykuły w czasopismach:

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Tłumaczenie w kontekście japońsko-polskim – kilka uwag
Porównania
ISSN/eISSN: 1733-165X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 18
numery stron: 45-60
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,97
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Jeszcze o neutralności. Ślepe zaułki pewnych gier honoryfikatywnych
Homo Ludens
ISSN/eISSN: 2080-4555
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 1(7)
numery stron: 111-124
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. „Game-based learning / Game-biased learning.“
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-11-15
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-11-16
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
On Japanese Adverbs and Quasi-Adverbs
Silva Iaponicarum
ISSN/eISSN: 1734-4328
DOI czasopisma: 10.14746/sijp
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 38/39
numery stron: 11-24
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.14746/sijp.2015.38/39.1.
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Międzynarodowe Studenckie Warsztaty Japonistyczne 2011.
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2011-05-10
Data zakończenia konferencji naukowej: 2011-05-15
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań, Żerków
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
On some cases of Japanese-Polish-English (un)translatability
Silva Iaponicarum
ISSN/eISSN: 1734-4328
DOI czasopisma: 10.14746/sijp
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 41/42
numery stron: 0-0
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
O nieprzetłumaczalności gier komunikacyjnych. Studium przypadku.
Homo Ludens
ISSN/eISSN: 2080-4555
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 1(6)2014
numery stron: 35-44
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. „Gry stosowane i gamifikacja.“
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-11-16
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-11-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Polskie gry honoryfikatywne. Czego nie widać?
Homo Ludens
ISSN/eISSN: 2080-4555
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 1
numery stron: 83-92
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,47
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. „Ludolog na uniwersytecie i poza nim.“
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-11-24
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-11-25
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Less is Better. On Japanese Parts of Speech
Silva Iaponicarum
ISSN/eISSN: 1734-4328
DOI czasopisma: 10.14746/sijp
język angielski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 35-36
numery stron: 11-26
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Międzynarodowe Studenckie Warsztaty Japonistyczne 2012
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-04-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-04-22
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Kraków, Murzasichle
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
De nominativo iaponico - japoński mianownik
Redaktorzy: Kurpaska Maria, Wicherkiewicz Tomasz, Kanert Maciej
Thesaurus gentium and linguarum – a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz
numery strony: 135-143, rok wydania: 2016
Jeżeli p to q
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-942291-1-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
O cielesności językowego konkretu. Japońskie przymiotniki doświadczenia bezpośredniego a wymiar perceptywności
Redaktorzy: Kordzińska-Nawrocka Iwona, Kozyra Agnieszka
Wymiary cielesności w kulturze Japonii, Literatura i język. Tom 3
numery strony: 154-176, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: ISBN 978-83-94221
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Dni Japonii UW 2014
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-10-29
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-10-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Warszawa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Morphology instead of Syntax. On Japanese Nominal Elements
Redaktorzy: Japan Foundation Budapest
Japanese Studies Conference : building connections in Central and Eastern Europe
numery strony: 51-62, rok wydania: 2015
Eötvös University Press
język artykułu: angielski
ISBN: 9789630890427
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Japanese Studies Conference 2015. Building Connections in Central and Eastern Europe
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-02-16
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-02-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Węgry, Budapest
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Japanese language teaching in Poland in the contemporary world of cross-cultural communication (CCC)
Redaktorzy: Młodawska-Bronowska Jolanta
New Opportunities for Polish-Japanese Cooperation: Diagnosis and Prospects
numery strony: 149-160, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-7969-949-0
DOI artykułu: 10.18778/7969-832-5.14
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 2014 – New Opportunities for Japan and V-4 Cooperation
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-10-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-10-23
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Łódź
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Japanese Noun in School Descriptions of Classical Japanese Texts
Redaktorzy: Majtczak Tomasz, Sonoyama Senri
Language and Literary Traditions of Japan. Collection of papers to commemorate the twenty-fifth anniversary of Japanese studies at the Jagiellonian University (1987-2012)
numery strony: 41-60, rok wydania: 2014
Jagiellonian University Press
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-233-3838-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 12,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: International Conference to Commemorate the 25th Anniversary of Japanese Studies at the Jagiellonian University (1987-2012)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-11-22
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-11-23
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Kraków
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Perceptywność – informacja doświadczana i postrzegana w japońskim systemie gramatycznym i leksykalnym.
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Leśniczak Marcelina, Nowak Wojciech J.
Verba et imagines Iaponiae. Nowe trendy i kierunki badan w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
numery strony: 431-446, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-231-3484-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 23,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Nakowa: 5 lat studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – pamięci profesora Romana Ingardena (1920-2011)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-24
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Toruń
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Komunikacja polsko-japońska jako wyzwanie w perspektywie terminologii tłumaczeń ustnych
Redaktorzy: Jodłowiec Maria, Tereszkiewicz Anna
Słownicwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji
numery strony: 197-203, rok wydania: 2013
Tertium
język artykułu: polski
ISBN: 9788361678601
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 11,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Język Trzeciego Tysiąclecia VI
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2010-03-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2010-03-19
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Kraków
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Semiotyka tak zwanych wyrażeń grzecznościowych języków naturalnych na przykładach z systemu keigo w języku japońskim oraz polskiego systemu honoryfikatywnego
Redaktorzy: Huszcza Romuald, Pietrow Jarosław, Wojciechowski Bartosz
Studia z językoznawstwa japońskiego
numery strony: 115-137, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-62100-75-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 19
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Deklinacja jako narzędzie - o rzeczowniku japońskim
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 77-83, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,4
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Współczesna honoryfikatywność polska. O bezpowrotnie straconej neutralności
Redaktorzy: Knapik Aleksandra, Chłopicki Władysław, Chruszczewski Piotr
Słowo w kontekście
numery strony: 109-118, rok wydania: 2013
Tertium
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-61678-01-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Język Trzeciego Tysiąclecia VII. „Słowo w kontekście.”
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-03-14
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-03-16
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Kraków
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Homeostaza tekstu
Redaktorzy: Huszcza Romuald, Wojciechowski Bartosz
Inishie manabi, aratashiki manabi: studia japonistyczne dedykowane Mikołajowi Melanowiczowi
numery strony: 95-107, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
język artykułu: polski
ISBN: 8323324352
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Japonia okiem NIE-Japonii: stereotypy, relacje niedbałe i ich twórcy
Redaktorzy: Wosińska Adrianna
Spojrzenia. Japonia według Zachodu, Zachód według Japonii
numery strony: 37-62, rok wydania: 2013
Kirin
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-62945-12-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 13,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Spojrzenia. Japonia według Zachodu. Zachód według Japonii.
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-04-25
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-04-26
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Toruń
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Książki autorskie:

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Japoński miszmasz. Zbiór felietonów ze wstępem naukowym recenzenta zewnętrznego.
Jeżeli p to q
Baranowo 2015
ISBN: 978-83-942291-0-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 12

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Homeostaza tekstu. Tłumaczenie a polsko-japońska komunikacja międzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2527-0
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20