Nakanishi Kyoko

Artykuły w czasopismach:

Nakanishi Kyoko (afiliacja? - tak)
Gakushūsha reberu ni ōjita intabyū katsudō no kufū – ibunka
Nihongo kyōiku ni okeru ibunka komyūnikēshon nōryoku o sodateru tameno katsudō to hyōka (Działalność na rzecz podniesienia umiejętności komunikacji międzykulturowej w nauczaniu języka japońskiego oraz jej ocena )
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma:
język japoński
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 0
numery stron: 0-0
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Nakanishi Kyoko (afiliacja? - tak)
Zachowanie werbalne słuchacza w codziennej komunikacji - porównanie między językiem japońskim a językiem polskim
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Leśniczak Marcelina, Nowak Wojciech J.
Verba et imagines Iaponiae. Nowe trendy i kierunki badan w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
numery strony: 459-478, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-231-3484-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 23,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji