Wasilewska Halina

Artykuły w czasopismach:

Wasilewska Halina (afiliacja? - tak)
Ritual manuscripts of the Yi in China – the case study of the Nuosu Yi
Rocznik Orientalistyczny
ISSN/eISSN: 0080-3545
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): LXVIII, z. 2
numery stron: 225-241
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Manuscript and Book Cultures in Asia and Africa
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-11-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-11-24
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Warszawa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wasilewska Halina (afiliacja? - tak)
W poszukiwaniu idealnego wroga – na tropach antyazjatyckich i antyislamskich fobii w kulturze Zachodu
Czas Kultury
ISSN/eISSN: 0867-2148
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 183
numery stron: 136-144
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wasilewska Halina (afiliacja? - tak)
Orthography of the stone inscriptions in Yi from Wuding County in Yunnan province
Redaktorzy: Kurpaska Maria, Wicherkiewicz Tomasz, Kanert Maciej
Thesaurus gentium and linguarum – a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz
numery strony: 437-453, rok wydania: 2016
Jeżeli p to q
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-942291-1-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,75
objętość tomu zbiorowego: 28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wasilewska Halina (afiliacja? - tak)
Adaptacje i inspiracje – pismo chińskie w zapisie niechińskich języków Azji Wschodniej
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 533-544, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Wasilewska Halina (afiliacja? - tak)
Unity and Diversity – the Yi traditional writing system and Its Multiple Representations. A Study.
International Institute of Ethnoliguistics and Oriental Studies
Stęszew 2014
ISBN: 978-83-938396-0-5
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 11

Wasilewska Halina (afiliacja? - tak)
Unity and Diversity – the Yi Traditional Writing System and Its Multiple Representations. Research Data Supplement.
International Institute of Ethnoliguistics and Oriental Studies
Stęszew 2014
ISBN: 978-83-938396-1
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 11