Piosik Michał

Artykuły w czasopismach:

Piosik Michał (afiliacja? - tak)
Marta Rogozińska (2014): Korrekturen und Reparaturen in der mündlichen Wissenschaftskommunikation von L1- und L2-Sprechern. Neisse Verlag: Wrocław/Dresden. 238 s.
Zielsprache Deutsch : eine internationale Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache
ISSN/eISSN: 0341-5864
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 43
zeszyt (numer): 1
numery stron: 80-85
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Piosik Michał (afiliacja? - tak)
dass ((…)) ich des nich WEISS- (.) weißte, Gesprächsorganisierende Funktionen der weißt du-Konstruktion im gesprochenen Deutsch
Redaktorzy: Weigt Zenon
Die deutsche Sprache in vielfältigen Forschungsparadigmen : Beiträge polnischer Doktoranden anlässlich der 9. Linguistischen Tagung – Łódź, 09.05.2015
numery strony: 97-118, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-8088-063-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 9. Lingwistyczne Spotkania Doktorantów
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-05-09
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-05-09
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Łódź
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Piosik Michał (afiliacja? - tak)
Textbindningsmekanismer i svenskan och i polskan - en kontrastiv analys av Pär Lagerkvists Gäst hos verkligheten och dess polska översättning
Redaktorzy: Skrzypek Dominika, Niewiarowska-Rasmussen Ewa, Zborowski Piotr, Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Svenskan i Poznań. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik
numery strony: 127-138, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: szwedzki
ISBN: 978-82-232-3028-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 16,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Piosik Michał (afiliacja? - tak)
Konstruktionsgrammatischer Blick auf gesprochene Sprache. Zu ich mein-Konstruktionen im Gespräch
Redaktorzy: Mikołajczyk Beata
Deutsch in Kommunikations- und Handlungsräumen der Gegenwart : die deutsche Sprache als Forschungsobjekt polnischer Nachwuchslinguisten
numery strony: 77-98, rok wydania: 2015
Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-63664-76-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: VIII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów w Zakresie Językoznawstwa Germańskiego "Lingwistyczne Spotkania Doktorantów"
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-05-31
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-05-31
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Piosik Michał (afiliacja? - tak)
Das unbesetzte Linke Feld im Deutschen und im Polnischen. Eine konstrative Analyse der gesprochenen Sprache dargestellt am Beispiel der Talkshow
Redaktorzy: Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy
numery strony: 293-306, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-62617-41-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 19,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: III Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Komunikacja - Kultura - Kreatywność"
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-10-22
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-10-23
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Piła
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Piosik Michał (afiliacja? - tak)
Zu Besetzungsmöglichkeiten des Vorfeldes im gesprochenen Deutsch und der Erststelle im gesprochenen Polnisch. Ein korpusbasierter Vergleich der Sprache in Talkshows
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 4
numery strony: 199-214, rok wydania: 2014
RYS
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-63664-68-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: IV Ogólnopolska studencka konferencja naukowa
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-05-18
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-05-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Książki autorskie:

Piosik Michał (afiliacja? - tak)
Zu Besetzungsmöglichkeiten des linken Feldes im Deutschen und im Polnischen. Eine kontrastive Analyse der gesprochenen Sprache dargestellt am Beispiel der Talkshow
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947398-2-9
DOI książki: 10.14746/9788394739829
język niemiecki
objętość w arkuszach wydawniczych: 8,9